Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva darovacia 200,00 s DPH 12.09.2014 Mgr. Tomáš Minarský Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 2 19 999.00 bez DPH 13.02.2015 MB TECH BB s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU s DPH 21.12.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o poskytovaní právnych služieb s DPH 19.02.2016 Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.11.2017 Základná škola Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O usporiadaní okresného kola školskej športovej súťaže basketbal s DPH 22.09.2016 Základná škola Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o usporiadaní Basketbal s DPH 10.10.2019 MVSR, odbor školstva Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve Rajo 2016/2017 s DPH 16.05.2016 RAJO, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve Rajo 2015/2016 s DPH 22.05.2015 RAJO, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva s DPH
Zmluva Rámcová zmluva č. 5 na dodávanie tovaru s DPH 11.02.2015 LAUDER s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva Rámcová zmluva č. 1 na dodávanie tovaru s DPH 11.02.2015 Jozef Rusnák Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva O umiestnení automatu Zeleninár s DPH 19.02.2015 ZELENINARI s. r. o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1111133 s DPH 18.12.2018 Energie2, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Darovacia 3 000,00 s DPH 27.04.2017 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva na potravinový automat s DPH 14.12.2018 Delikomat Slovensko, spol.s.ro. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme Maspex Trade s.r.o. s DPH 02.10.2017 Základná škola Maspex Slovakia Trade s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o poskytnutí grantu č. 403/17_EKQ s DPH 21.11.2017 Nadácia Volkswagen Slovakia Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s DPH 08.01.2019 GLENN s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác s DPH 17.12.2018 LOGATEC s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5596
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie