• Deň detí

    • 30.06.2019 19:02
    • Dňa 31.5.2019 sa všetky triedy 1. a 2. ročníka zúčastnili zábavno - edukatívneho predstavenia  s rozprávkovými postavičkami Tárajko a Popletajka. Téma predstavenia bola Ako správne triediť odpad. Žiaci si zopakovali, čo patrí do akého koša, vyskúšali si to a popri tom si ešte aj zaspievali a zatancovali.
     Foto TU
    • viac
    • ŠKD Futbalový turnaj

    • 20.06.2019 17:26
    • V mesiacoch máj - jún sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD  pre 
     3. a 4. ročník - Futbalový turnaj.
     Hráči predviedli pekné výkony, ktoré ocenili ich spolužiaci. Putovný pohár získali triedy 3.C a 4.A. Ostatné triedy dostali sladkú odmenu, medaily, diplomy a loptu. 
     Všetkým hráčom ďakujeme. 
     Foto TU
    • viac
    • ŠKD Ukáž čo vieš

    • 13.06.2019 17:57
    • Dňa 29.5.2019 sa konala celoklubová akcia v ŠKD s názvom "Ukáž čo vieš." Akcii sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka a predstavili sa v speve, tanci, recitácii a hre na hudobný nástroj. Tu je malá ukážka.
    • viac
    • ŠKD - Tretiaci majú talent

    • 06.06.2019 15:47
    • Dňa 22.5. sa v ŠKD konala talentová súťaž ,,Tretiaci majú talent". Deti predviedli hru na hudobné nástroje, tanečné choreografie a kúzla.
     Foto TU
    • viac
    • Deň Zeme v 1.A

    • 27.05.2019 17:37
    • Deň Zeme na Železnej studienke so žiakmi 1.A triedy a ich súrodencami a kamarátmi z vyšších ročníkov. O úžasný deň sa nám postarali lektori z inštitútu aplikovanej ekológie Daphne.
     Foto TU
    • viac
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie