• O daltone

        • Na našej škole už niekoľko rokov využívame prvky daltonského vyučovania, spolupracujeme s ostatnými daltonskými školami na Slovensku i v Čechách, podporujeme moderné formy výučby, zavádzanie nových výukových postupov a zapájanie technológií do vyučovania.