• Gymnastický 4-boj – krajské kolo

    • 03.05.2019 10:37
    • V stredu 10. apríla sa 16 dievčat a 11 chlapcov našej školy zúčastnilo krajského kola v gymnastickom štvorboji na ZŠ Tupolevova v Bratislave. Reprezentovali školu v troch kategóriách.

     Dievčatám sa vo všetkých kategóriách podarilo obsadiť 1. miesta v súťaži družstiev, a tým si zabezpečiť postup na M SR.

     Chlapci súťažili prvý krát a v kategórii  1.-3. ročník sa im podarilo získať 1. miesto a postup na M SR, ktoré sa konajú 14. a 15. mája v Dubnici nad Váhom a družstvo chlapcov v súťaži družstiev kategórie  4.-6. ročník obsadilo 2. miesto.

      

     V kategórii „C“ dievčatá 7.-9. ročník súťažili:

     Miriam Koreničová 6.D

     Diana Cingelová 8.D

     Alžbeta Dulajová 8.D

     Romana Šimonovičová 8.D

     Lenka Tománková 8.D

     V tejto kategórii v jednotlivcoch súťažilo 30 dievčat.

     Na 1. mieste sa umiestnila Diana Cingelová a na 4. Romana Šimonovičová.

      

     V kategórii „B“ dievčatá 4.-6. ročník súťažili:

     Victoria Gažda 4.A

     Lujza Mozolová 4.C

     Adela Marková 5.B

     Terezka Múčková 5.C

     Katarína Packová 5.D

     Vanessa Maco 6.B

     V jednotlivcoch zo 40 súťažiacich dievčat si 2. miesto odniesla Adela Marková, 3. miesto Victoria Gažda a 4. miesto Vanessa Maco.

      

     V kategórii „A“ dievčatá 1.-3. ročník súťažili:

     Tereza Haburajová 1.A

     Nella Straková 1.B

     Amélia Galánková 1.D

     Nela Slivková 2.C

     Natália Buday 2.C

     Natália Buday v súťaži jednotlivcov, spomedzi 30 dievčat, získala 1. miesto, Nela Slivková 2. miesto a Tereza Haburajová 5. miesto.

      

     V kategórii „B“ chlapci 4.-6. ročník súťažili:

     Marco Kmeťka 5.D

     Adam Mozola 6.D

     Peter Berta 6.D

     Oliver Pinček 6.D

     Marek Pažitný 6.D

     V jednotlivcoch z 10 súťažiacich si 3. miesto odniesol Adam Mozola.

      

     V kategórii „A“ chlapci 1.-3. ročník súťažili:

     Grilli Teo 1.B

     Noel Haško 1.C

     Emil Galánek 1.D

     Michal Sulan 2.C

     Ondrej Adamec 2.D

     Tadeáš Pícha 2.D

     V jednotlivcoch z 11 súťažiacich si 3. miesto odniesol Emil Galánek a na 5. mieste sa umiestnil Tadeáš Pícha.

     Všetkým dievčatám a chlapcom blahoželáme a držíme palce na M SR!

     Foto TU
    • viac
    • Úspechy v biológii

    • 27.04.2019 13:50
    • Dňa 25.4. sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili okresného kola biologickej olympiády pre šiesty a siedmy ročník na ZŠ Na bielenisku v Pezinku. 
     Peter Berta zo 6.A získal 1. miesto a Petra Procházková zo 6.A 3. miesto. Obaja súťažili v teoreticko-praktickej časti. Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.
      
    • viac
    • Návšteva Múzea židovskej kultúry

    • 18.04.2019 11:04
    • V stredu, 17. apríla 2019, sa 32 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Prehliadka múzea bola posledným zo série podujatí, ktoré škola realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie. V rámci výchovného programu deviataci navštívili Múzeum KL Aschwitz - Birkenau a Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého koncentračného tábora.

     Nesmierne zaujímavou bola samotná prehliadka múzea, ktoré sa nachádza v bývalej Zsigrayovej kúrii. Expozícia dokumentuje vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a venuje sa i dokumentácii holokaustu na Slovensku. Hlavnou snahou je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká, dokumenty, obrazy či spomienkové predmety a prezentovať ich širokej verejnosti formou expozícií a výstav. Muzeálne predmety v súčasnosti tvoria dary pochádzajúce od rôznych židovských náboženských obcí.

     Významným bonusom prehliadky bolo sprievodcovské slovo pani Viery Kamenickej, ktorá deťom sprostredkovala obrovské množstvo informácií z histórie Židov i zo života bratislavskej židovskej komunity.

     Foto TU
    • viac
    • Turisticko - poznávací kurz 2019

    • 08.04.2019 20:02
    • V dňoch 10.až 14. júna 2019 sa uskutoční 18. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu,  ktorého sa zúčastnia žiaci ôsmeho ročníka. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho činnosť je organizovaná v rovinách poznávacej a turistickej.

     Poznávacia časť je zameraná na poznávanie vybraného regiónu, ktorý leží na pomedzí piatich národných parkov a je v ňom i výrazná koncentrácia kultúrnych a historických pamiatok.

     Turistická časť sa orientuje na oboznámenie žiakov so základnými pravidlami turizmu (odhad vlastných síl, orientácia na mape, orientácia podľa značiek, správanie sa v prírode a v chránenom území a pod.).

     Bližšie informácie o kurze TPK_2019.pptx

    • viac
    • Kurz "Poznaj svoje hlavné mesto"

    • 08.04.2019 19:56
    • V dňoch 21. až 23. mája 2017 sa uskutoční kurz pre žiakov piateho ročníka pod názvom "Poznaj svoje hlavné mesto".

     Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho cieľom je umožniť deťom spoznať najvýznamnejšie miesta z histórie hlavného mesta, ale i jeho prírodné zaujímavosti.

     Bližšie informácie o kurze Kurz_V.2019.pptx

    • viac
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie