• Sociálny pedagóg

     • Sociálny pedagóg Mgr. Petra Benčeková 

      PRIATEĽ ŽIAKA POMOCNÍK RODIČA PORADCA PEDAGÓGA 

       

      „Je jedno, aký si vzdelaný, talentovaný, bohatý, alebo cool ... 

      To, ako zaobchádzaš s ľuďmi, o tebe  hovorí všetko.“ 

       

      Mgr. Petra Benčeková  

      Kontakt: petra.bencekova@zsfandlyho.sk telefón: 0915 881 360 

      Konzultačné hodiny: po osobnom alebo telefonickom dohovore 

       

      Vzdelanie 

      • Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta – Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 

      • Stredná súkromná pedagogická škola – Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo   

      • Stredná zdravotnícka škola Prešov – Všeobecná sestra 

       

      Doplňujúce vzdelanie 

      • REFRESH- vzdelávanie koordinátorov školských parlamentov –IUVENTA                    

      • Inovačné vzdelávanie s názvom Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi- Inšpirácia  

      • Seminár - Inklúzia AWO – Kreisverband Ebersberg E.V., Nemecko 

      • Lektorka Malburgského tréningu koncentrácie (MKT) podľa DR. Krowatschek- Združenie na podporu nadmerne aktívnych detí a mládeže Malburg, Nemecko 

       

      Prebiehajúce vzdelávanie 

      • Preventívny program Zippyho kamaráti  

      • Preventívny program Kamaráti Jabĺčka   

       

      Zákon č. 138/2019, § 27  

       

      Sociálny pedagóg  

       

      • vykonáva preventívne činnosti zamerané na predchádzanie a odstraňovanie rizikového správania detí a žiakov i na predchádzanie a odstraňovanie sociálno-patologických javov, 

      • poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a na deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

      • poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, 

      • vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti, 

      • podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami, zamestnancami zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami. 

       

      Otázky žiakov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť: 

      • Mám obavy  chodiť do školy! 

      • Učiteľ mi robí zle. 

      • Spolužiaci  ma nemajú radi ? Som fakt odlišný? 

      • Mám obavy a hanbím sa pred niekým hovoriť. 

      • Šikanovali ma. 

      • Videl som zlé veci, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa  zdôveriť o tom niekomu. 

      • Absolútne si nerozumiem s rodičmi a vôbec ma nechápu. 

      • Doma sa dejú zlé veci, ktorým nerozumiem. 

      • Naši sa rozvádzajú a mne sa rúca svet. 

      • Nevychádzam dobre so svojimi súrodencami. 

      • Neznášam, keď ma vždy do niečoho nútia čo nechcem robiť. 

      • Rodičia sú prehnane prísni. 

      • Nemám oporu u rodičov, keď ich najviac potrebujem. 

      • Sme chudobná rodina bez peňazí. 

      • Doma sa mi nik nevenuje, som  pre nich  vzduch. 

      • Mám zakázané sa stretávať s otcom/mamou. 

      • Chýbajú mi starí rodičia, veľmi málo ich vídavam. 

      • Prečo nežijeme tak ako iné rodiny? 

       

      tázky rodičov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom riešiť: 

      • Neviem prečo mám také dieťa? 

      • Kde som urobil chybu, že mám také dieťa? 

      • Nerozumiem si so svojou dcérou/synom? 

      • Sme po rozvode s bývalým manželom/kou, ako komunikovať s dieťaťom na túto tému? 

      • Na moje dieťa si všetci zasadli, čo mám robiť? 

      • Moje deti si nerozumejú.  

      • Nezvládam svoje deti ani výchovu, ako ďalej? 

      • Vnímam, že sa moje dieťa zmenilo, čo  mám robiť? 

       

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie