• Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
    • 2017/2018

    • Krajské kolo

        • Nelka Slivková, Natálka Buday, Zuzana Marková, Victoria Gažda, Lujza Mozolová,Natália Gnojčáková

        • 1.miesto v kategórii "A"
        • Gymnastický štvorboj · Krajské kolo · 2017/2018
        • Adela Marková, Emma Zvarová, Terezka Múčková, Vanessa Maco, Sofia Baňovičová

        • 1. miesto v kategórii "B"
        • Gymnastický štvorboj · Krajské kolo · 2017/2018
        • Diana Cingelová, Alžbeta Dulajová, Klára Margitanová, Petra Polkorábová, Pavlína Pilková

        • 1. miesto v kategórii "C"
        • Gymnastický štvorboj · Krajské kolo · 2017/2018
        • 2. miesto

        • Lucia Daňová, Adela Marková, Viktória Šebíková, David Fecko, Peter Košč a Jakub Krasňanský
        • Bavme deti športom · Krajské kolo · 2017/2018
    • Okresné kolo

        • Ondrej Gvozdják

        • 1. miesto
        • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
        • Teoreticko - praktická časť
        • Kontakt

          • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
          • sekretariat@zsfandlyho.sk
          • 033 / 641 22 53
          • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
          • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
          • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
          • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
          • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
          • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
          • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
          • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
        • Prihlásenie