• Bavme deti športom

   • 16.04.2018 17:04
   • V marci sa žiaci 1. stupňa zúčastnili štyroch kôl atletickej súťaže „Bavme deti športom“
    v hale Elán v Bratislave.
   • Disciplíny, v ktorých súťažili:

       ● preskakovanie olympijských kruhov
       ● skok do diaľky z miesta štafetovou formou
       ● štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky
       ● odhod z kolien plnou loptou cez hlavu
       ● skoky do strán v kríži
       ● prekážková dráha "formula"
       ● švihadlo
       ● beh cez frekvenčný rebrík
       Dodatková disciplína štafetový beh 6 x 200 m

    14.3. sa súťaže zúčastnili žiaci Radoslav Úscky, Nikolas Polák, David Fecko, Petra Košťálová, Miriam Novysedláková, Nela Mészárosová a získali 1. miesto.

    16.3. sa súťaže zúčastnili Benjamin Libant, Marco Kmeťka, Tomáš Michal, Lucia Daňová, Viktória Šebíková, Sofia Buociková žiaci získali 2. miesto.


    21.3. sme postavili dve družstvá v zložení:
    - Matej Matiaško, Viktor Havelka, David Mičko, Zoja Ásvaniy, Sabina Bojnická, Katarína Marková - 4. miesto.
    - Peter Košč, Jakub Grič, Jakub Krasňanský, Viktória Cisárová, Alexandra, Kadlecová, Sara Putyerová - 1. miesto.

    28.3. sa súťaže zúčastnili Andrej Ratuzky, Matúš Romančík, Šimon Lukáč, Lujza Mozolová, Adela Marková, Ruzana Rajnoch. V tento deň sa umiestnili na 6. mieste.


    Výbornými výsledkami sme si zaistili postup do finále. Vo finálovom kole dňa 6.4. našu školu reprezentovali Lucia Daňová, Adela Marková, Viktória Šebíková, David Fecko, Peter Košč a Jakub Krasňanský a zo škôl BSK sa žiaci celkovo umiestnili na 2. mieste.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev