• Vlastivedná exkurzia do Bratislavy - 3.ročník

   • 09.12.2018 15:16
   • V októbri a novembri sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili vlastivednej exkurzie do Bratislavy. 

    Naša exkurzia začala na Bratislavskom hrade, kde si žiaci vypočuli prvú povesť o Bratislavskom hrade – Stolček. Prezreli sme si  nádvorie Bratislavského hradu –  najvyššiu vežu a vypočuli sme si povesť, o hradnej studni - ako to bolo s vodou na hrade.  


     
   • Z hlavného nádvoria sa žiaci presunuli k soche kniežaťa Svätopluka a vypočuli sme si povesť O Svätoplukových prútoch. Túto povesť si žiaci zahrali. Dozvedeli sa aké je dôležité držať spolu. Potom sme sa spoločne pozreli na rieku a spočítali sme mosty cez Dunaj. Ďalej sme prešli tajnou cestou - Mikulášskou bránou k čertovej diere.

    Zámockými schodmi sme prešli k Dómu svätého Martina, ktorý sme si prezreli aj zvnútra. Žiaci si vypočuli dve povesti, prvá bola o nespokojnom duchovi, ktorého trápilo zle svedomie a druhá bola o svätom Martinovi, ktorý pomohol žobrákovi. Po krátkej prestávke sme sa presunuli ku kláštoru Klarisiek.

    Povesť o Matilde a jej milom rytierovi Kristiánovi, ktorý, aby si ju mohol zobrať za ženu, postavil vežu. Predposledná zastávka bola v ulici, v ktorej býval mestský kat, aj tu sme sa dozvedeli povesť o hradnom kapitánovi, ktorému sa páčila dievčina, ktorú uniesol a práve preto bol sťatý. Nakoniec sme sa zastavili pri Michalskej bráne a vypočuli sme si poslednú povesť o čiernej panej - dvoch priateľkách Uršule a Agáte. Naša exkurzia sa končila na Suchom mýte, kde nás čakal autobus. Celá vlastivedná exkurzia bola popretkávaná povesťami k daným pamätihodnostiam. Žiaci mali možnosť hravou formou sa veľa naučiť. 

    Foto TU

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev