• Mgr. Marcela Pechová, PhD.
   • Mgr. Marcela Pechová, PhD.Učiteľka
    Triedna učiteľka: 7.C
   • Bc. Blanka Pepuchová
   • Bc. Blanka PepuchováVychovávateľka
   • Mgr. Diana Péteryová
   • Mgr. Diana PéteryováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.D
   • Mgr. Ľudmila Pilková
   • Mgr. Ľudmila PilkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.C
   • Mgr. Dominika Polkorábová
   • Mgr. Dominika PolkorábováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Miriama Puškárová
   • Mgr. Miriama PuškárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
   • Alena Rozbeská
   • Alena RozbeskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.C
   • Ing. Gabriela Rožeková
   • Ing. Gabriela RožekováPedagogická asistentka
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 6159