• Vianočné vystúpenie v Domove sociálnych služieb

    • 27.01.2019 18:24
    • Dňa 18.12.2018 sa žiaci pod vedením pani učiteľky Rozbeskej zúčastnili vianočného vystúpenia v Domove sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici. Svojim tanečným a hudobným programom obohatili starkých a vyčarili tým vianočnú atmosféru.

     Foto TU
    • viac
    • Deň svätej Lucie

    • 13.01.2019 15:43
    • 13.decembra v deň sv.Lucie sa škola "hemžila malými Luckami." Pani učiteľky 1.stupňa pre deti pripravili večerný program - Deň svätej Lucie. Deti prišli v bielom oblečení s rozsvietenými lampášikmi. Dozvedeli sa, akými zvykmi, tradíciami a obyčajmi bol opradený tento magický dátum v minulosti. Podvečer spríjemnilo i hudobné vystúpenie "dvoch vianočných škriatkov", pri ktorých pesničkách si deti zatancovali. Po skončení si pochutnali na koláčiku a nápoji sv.Lucie.

     Podľa legendy sa sv.Lucia narodila v meste Syrakúzy v roku 284. Bola kresťankou ale nútili ju, aby si za manžela vzala pohana, ktorému sa páčili jej krásne oči. Lucia si ich vylúpila a poslala mu ich. Je patrónkou slepých.

     Foto TU.
    • viac
    • Vianočný koncert žiakov ZUŠ

    • 13.12.2018 19:41
    • Dňa 10.12. 2018 sa v našej škole uskutočnil vianočný koncert žiakov ZUŠ. 
     Krásneho koncertu sa zúčastnili všetky deti z ŠKD.
     Foto TU
    • viac
    • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy - 3.ročník

    • 09.12.2018 15:16
    • V októbri a novembri sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili vlastivednej exkurzie do Bratislavy. 

     Naša exkurzia začala na Bratislavskom hrade, kde si žiaci vypočuli prvú povesť o Bratislavskom hrade – Stolček. Prezreli sme si  nádvorie Bratislavského hradu –  najvyššiu vežu a vypočuli sme si povesť, o hradnej studni - ako to bolo s vodou na hrade.  


      
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev