• DÔLEŽITÝ OZNAM! ZRUŠENIE VYUČOVANIA

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že  dňa 
      01.12.2020 (utorok)
      z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky tepla a TÚV bude na škole  
      zrušené vyučovanie pre žiakov 1.stupňa.

      V tento deň nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň.
       

     • Vianočné fotografovanie

     • Aj v tomto roku vám ponúkame vianočné fotografovanie. 

      Záujem môžete nahlásiť prostredníctvom prihlasovacích lístkov, ktoré budú rozdané deťom.

     • Mliečny deň 27.10.2020

     • Deti 4.D na  desiatu ochutnávali zdravé mliečne výrobky a vyriešili sme kvíz z CD - Cesta mlieka.

      Vysvetlili sme si základy zdravej výživy pre rast a vývin deti. Deťom sa aktivita páčila. 😄 foto 

    • iBobor
     • iBobor

     • Naša škola sa už tradične zapája do celoslovenskej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor (klik). V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

      Bližšie informácie účasti a kódy prihlásenia Vám budú zaslané cez EduPage od učiteľov informatiky. Prihlásený je každý žiak druhého stupňa našej školy. 

     • Organizácia vyučovania od 4.11.2020

     • Od 4.11.2020 sa obnovuje varenie v školskej kuchyni. Druhý stupeň z dôvodu dištančného vzdelávania je zo stravy odhlásený. Žiaci prvého stupňa (stravníci) sú automaticky prihlásení a v prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní (karanténa, choroba či iné) ho musí rodič zo stravy odhlásiť.

      Prvý stupeň:

      · vyučovanie prebieha podľa rozvrhu

      · ŠKD je v prevádzke od 6:00 do 17:30

      · obed sa vydáva od 11:40 do 14:00

       

      Druhý stupeň:

      · dištančné vzdelávanie podľa nového rozvrhu a pokynov cez edupage

       

      Pripomíname rodičom, že po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA

     • Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčame obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby  na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

       

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame  v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/...

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • sekretariat@zsfandlyho.sk
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie