• Prevádzka školy v týždni od 22.2.2021

     • Vážení rodičia, od pondelka 22.2.2021 sa naša škola otvára pre žiakov 1. stupňa, ktorým týmto končí dištančné vzdelávanie a začína prezenčné. 

      Čo všetko k tomu potrebujete vedieť:

      • Jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci s ním v jednej domácnosti bude pretestovaný (s  negatívnym výsledkom, alebo platnou výnimkou z testovania) PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní. Doporučujeme pretestovať oboch rodičov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí. Mesto Pezinok zabezpečí testovanie počas víkendu.
      • Na preukázanie negatívneho testu bude stačiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (aj elektronicky cez EduPage v module Žiadosti - Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu 1.stupeň ZŠ).
      • Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia Rúška – Odstup – Ruky.
      • Všetci žiaci prvého stupňa budú automaticky prihlásení na obed. V prípade, že dieťa do školy z ľubovoľného dôvodu nepošlete alebo len nechcete, aby šlo obedovať, odhláste ho  do 19.2.2021 do 10:00  v EduPage.
      • V prípade, že svoje dieťa do školy nepošlete, oboznámte s touto skutočnosťou triednych učiteľov. Absencia bude podľa pokynu ministra ospravedlnená. V tejto súvislosti si ale dovolíme upozorniť na skutočnosť, že nástupom na prezenčnú výučbu sa končí dištančná. Učitelia ani vychovávatelia nebudú mať povinnosť online hodín.
      • Škola bude fungovať v obmedzenom režime. Nástup detí bude ráno od 7:00 do 8:00. Školský klub detí bude fungovať do 16:00.

      Jarné prázdniny sú v termíne od 1.3. do 5.3.2021.

      Je dôležité i naďalej sledovať oznamy, lebo situácia sa môže z dňa na deň zmeniť. 

      Bližšie informácie ohľadne otvárania škôl: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

     • Matematický klokan

     • Matematický klokan pre žiakov 2. - 4. ročníkov bude i tento školský rok. 

      Ak máte záujem prihlásiť sa do tohtoročného kola, všetko potrebné nájdete na webovej stránke matematickyklokan.sk, kde je i Prihláška žiaka. Prosím rodičov,aby do 14.3. prihlásili deti individuálne na uvedenej stranke  a čakali na ďalšie inštrukcie. Ak počas termínu súťaže nebude prebiehať prezenčné vyučovanie, deti budú 19.-23.4. súťažiť online. 

      Ďakujem Vám za spoluprácu a držím palce súťažiacim.

      Eva Slyšková, školská koordinátorka súťaže "

     • Deň bezpečného internetu (9.2.2021)

     • MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PEZINKU

      Šenkvická 14, 902 01  Pezinok

       

      Polícia by chcela deti upozorniť na to, že:

       

      • akúkoľvek informáciu, ktorú uverejníte na internete, môže ktokoľvek a kedykoľvek vidieť a zneužiť,
      • informácie, ktoré si medzi sebou na internete píšete, sa môžu dostať aj ďalej  k  učiteľom, rodičom, susedom, babkám...
      • na internete neexistuje priestor, ktorý by bol absolútne bezpečný,
      • nikdy nemôžete vedieť, kto je na druhej strane, a preto je bezpečné nekomunikovať na internete s ľuďmi, ktorých osobne nepoznáte,
      • vaše osobné údaje (telefónne čísla, adresa, rodné čísla, fotografie, meno a priezvisko) môže niekto zneužiť a preto ich nikomu o sebe na internete neprezrádzajte,
      • neverte všetkému, čo vidíte alebo čo sa dočítate na internete, vždy keď si nie ste  s niečím istí, alebo sa vám niečo nezdá, sa môžete obrátiť na svojich rodičov, prípadne na iné osoby z rodiny, ktorým dôverujete.

       

      Rovnako ako rodičom, učiteľom, tak aj policajtom, záleží na tom, aby boli deti vždy v bezpečí, aj vo virtuálnom svete.

       

   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev