• Organizácia vyučovania od 17. 5. 2021

      • Prevádzka školy bude v plnom rozsahu. 
       • ranná činnosť ŠKD bude od 6:00, poobedná činnosť ŠKD bude v prevádzke do 17:30
       • vstup žiakov do budovy školy bude od 7:30 do 7:55 (žiaci vstupujú priamo do tried)
       • žiaci sa učia podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený cez Edupage
      • Ak žiak chýbal viac ako 3 dni (vrátane víkendov), tak je zákonný zástupca povinný vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage.
      • Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia Rúška – Odstup – Ruky. Podľa vyhlášky ÚVZ SR žiaci základných škôl musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.
     • Pozvánka na kontrolu prihlášok

     • Vážení rodičia,
      v dňoch 11. – 13.5.2021 v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod. vo vestibule školy sa uskutoční kontrola údajov a odovzdávanie elektronických prihlášok na prijatie do 1. ročníka.  
      So sebou si prineste: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú elektronickú prihlášku, splnomocnenie (je súčasťou elektronickej prihlášky), vypísanú a podpísanú žiadosť o prijatie do ŠKD (žiadosť nájdete na stránke školy v dokumentácii).
      Pri zmene bydliska priniesť aj potvrdenie o trvalom alebo prechodnom bydlisku.
      V prípade nevyhovujúcemu termínu, nový termín si dohodnite telefonicky 033/ 641 22 53 alebo mailom sekretariat@zsfandlyho.sk.


      (Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení)

      Riaditeľstvo školy


       

   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6465