• MAKSÍK

     • MAKSÍK - 4.KOLO

      Zadania 4. kola MAKSÍKa s Odpovedníkmi boli rozdané súťažiacim deťom.

      Najneskôr 21. 2. 2022 bude na stránke www.maksik.sk aj elektronický odpovedník 

      a v prípade, že dieťa nemôže doniesť odpovedník do školy,

      môžete využiť túto možnosť. Prosím,neposielajte naskenované odpovedníky e-mailom. 

      Termín odovzdania odpovedníkov 4. kola školskému koordinátorovi je piatok 11. 3. 2022. 

      Ak posielate  elektronický odpovedník,  stačí ho odoslať 15.3.2022.

       

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci 1.stupňa,

      aj tento rok sa môžete prihlásiť do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže Matematický klokan

      Svojimi jednoduchými pravidlami a zaujímavými úlohami z celého sveta zaujme každoročne niekoľko miliónov žiakov z 90 krajín. 
      Na stránke súťaže si  môžete vyriešiť vlaňajšie úlohy, aj aktuálnu hravú úlohu. S Klokanom sa môžete hrať aj v mobilnej aplikácii.
      Rovnako ako minulý rok sú v ponuke dva spôsoby prihlásenia:
      1. prihlásite sa v škole školskému koordinátorovi (p.uč.Slyšková- 4.B) a zaplatíte štartovné 5E.
      2. vyplnia vám  Individuálnu prihlášku rodičia  na  www.matematickyklokan.sk a štartovné          uhradia cez internet.

      Dôležité je, aby si bol prihlásený IBA JEDNÝM spôsobom. 

      Termin prihlasovania: do 4.marca 2022

      Štartovné : 5,-E

      Termín súťaže: 11.apríl 2022

      Miesto súťaže: školská jedáleň 

       

      Eva Slyšková - koordinátorka súťaže

     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • 11.1. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategória „C“, pre žiakov 8. a 9.ročníka, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V teoreticko-praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Lucia Daňová z 8.A, na 2. mieste Ema Plevová z 9.B a na 3.mieste Matej Modrovský z 9.A.
      10.2. sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, kde sa Lucia Daňová z 8.A umiestnila na krásnom 3. mieste a Ema Plevová z 9.B na 10. mieste. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami. 
       Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. 
       

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Koncom januára sa online uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády.

       

      V kategórii Z5 úspešnými riešiteľmi boli títo žiaci:

       

      Na 1. - 4. mieste s maximálnym počtom bodov sa umiestnili viacerí žiaci.

      Za našu školu: Emma Gubricová z 5. D a Jakub Paukeje z 5. C

       

      Na 5. – 11.mieste: so stratou jedného bodu sa umiestnilo viac žiakov:

      Za našu školu: Ján Marko z 5. B a Lenka Bašteková z 5. A

       

      V kategórii Z9 1. miesto vyhral Juraj Hönsch z 8.B

       

      Mimoriadne nás teší úspech Jurka Hönscha, ktorý ako žiak 8. ročníka vyhral Okresné kolo Matematickej olympiády pre 9. ročník.

       

       

      Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME !

     • Greetings everyone,

     • I trust you are having a wonderful and beautiful day. I am, regretfully, temporarily suspending the after-school program (Krúžok anglického) from grade 6 to grade 8 at the end of this month due to my congested schedule.

      I will be reviewing about 20 manuscripts from 9 authors in the United States, Canada, and Australia, and some movie scripts from Africa and the Caribbean. In my discussions with these authors, I agreed with their plea that without my review, their books would remain unpublished. I will therefore be taking more time to handle these constructive reviews and interact with these different bestseller authors.

      It has been my great pleasure to help these teenagers (great students) positively. I believe that in years to come, they will reap the fruit of what they have learned.

      The program (Krúžok anglického) will continue for grade 1 to grade 5, however.

      I thank you so much for your understanding.

       

       

      Pozdravujem všetkých

      Verím, že máte krásny a úžasný deň. S ľútosťou Vám musím oznámiť, že dočasne prerušujem popoludňajší krúžok anglického jazyka pre 6 až 8 ročník, a to koncom mesiaca vzhľadom na moju pracovnú zaneprázdnenosť.

      V nasledujúcich dňoch budem recenzovať približne 20 rukopisov od deviatich autorov v USA, Kanade, Austrálii a niekoľko scenárov z Afriky i Karibiku. Súhlasil som so žiadosťou autorov, že bez mojej recenzie nebudú ich knihy publikované. Z tohto dôvodu budem potrebovať viac času na zvládnutie konštruktívnych recenzií a vzájomnú komunikáciu s týmito autormi bestsellerov.  Je to pre mňa veľká česť pozitívne pomáhať nadaným tínedžerom. Verím, že v nasledujúcich rokoch budú profitovať z toho, čo sa teraz naučia.

      Krúžok anglického jazyka bude pokračovať pre ročníky 1 až 5.

      Veľká vďaka za vaše porozumenie.

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie