• Úspechy v biologickej olympiáde

     • 21.3. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategória „D“, pre žiakov 6. a 7.
      ročníka. V teoreticko-praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Ema Grilliová zo 7.A, na 2.
      mieste Nikolas Polák zo 7.C a na 3. mieste Matyáš Janák zo 6.B.
      21.4. sa na ZŠ Bielenisko uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. V projektovej časti
      sa Lenka Ďurovičová zo 6.C umiestnila na 1. mieste a Karolína Košťálová zo 6.A na 2.
      mieste.
      V teoreticko-praktickej časti sa Ema Grilliová umiestnila na 3. mieste.
      Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

     • T5 - 2022
      ( informácia pre rodičov a žiakov 5. ročníka)

      Dňa  18. mája 2022 (v stredu)  sa žiaci  5. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.
      Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.10 hod.  
      Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 11.40 hod. 
      Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.10 hod.  
      Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 5                                                              
      Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.
       

     • Výsledková listina OK MO

     • Dňa 12.4.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády.

      Našu školu reprezentovalo 15 žiakov. 

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

      Kategória Z6:

      Šimon Lukáč 6.A  ..................    1. miesto

      Tomáš Nociar 6.B .................    6. – 7. miesto ................ úspešný riešiteľ

      Viktória  Daňová 6.B  .............   11. miesto .......................... úspešný riešiteľ

       Tomáš Rehúš  6.A ...................  12. miesto  ........................... úspešný riešiteľ

      Kategória Z7:

      Olívia Zaťková 7.C  ....................   2. miesto

      Michael Abramov 7.C  ................  4. -7. miesto .............. úspešný riešiteľ

      Michaela  Olejníková 7.C ...........  4. – 7. miesto ............úspešný riešiteľ

      Kategória Z8:

      Juraj Hönsch 8.B ................   2. miesto

      Adam Lukáč   8.D  ..............      12.- 13. miesto  ...........  úspešný riešiteľ

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Milí prihlásení Klokankovia, zajtra 11.4.2022 o 7:55 sa stretneme vo vestibule školskej jedálne.

      Pripravené sú pre vás zaujímavé úlohy Matematického klokana, na ktorých vypracovanie 

      budete mať 45 minút.

      Potrebujete modré alebo čierne "negumovacie" pero a chuť do riešenie klokankových úloh.

      Prváčikovia budú riešiť úlohy vo svojich triedach s pani učiteľkami.

      Tešíme sa na vás....... za koordinátorky súťaže Slyšková E.

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie