• Slávik Slovenska

     • Dňa 10. 5. 2022 sa konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali 3 žiaci - všetci získali ocenenie.

      Za 1. kategóriu získala Bianka Šilhárová z 1.C triedy 4. miesto.

      Za 2. kategóriu Patrik Lošonczi zo 6.B získal krásne 2. miesto.

      V 3. kategórii nás reprezentovala Barborka Nociarová z 9.A, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

      Srdečne blahoželáme!

    • Vážení rodičia žiakov na ZŠ Fándlyho, milí priatelia školy,
     • Vážení rodičia žiakov na ZŠ Fándlyho, milí priatelia školy,

     • dovoľte mi oficiálne Vás pozvať na našu spoločnú tanečnú zábavu JUNIÁLES, ktorý sa bude konať v piatok dňa 3.júna 2022 so začiatkom 19:00 v jedálni našej školy. Miesta a lístky si môžete rezervovať u tajomníčky školy pani Marcinovej (kontakty nájdete na priloženom plagáte) už od utorka 10.mája. Cena jedného lístka je 25,-EUR. Lístok slúži ako miestenka k stolu a v jeho cene je uvítací drink, guláš a záruka dobrej zábavy so živou hudbou a o polnoci sa bude žrebovať tombola. Na Juniálese vystúpia deti tanečnej skupiny Sunny Dance a KST Petan a možno príde aj kúzelník 😉

      Tešíme sa na Vás a prajeme Vám krásny zážitok.


      Vladislav Berkovič

      predseda rady rodičov

     • Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka (T5)

     • sa uskutoční v stredu 18.05.2022. Z uvedeného dôvodu sa v daný deň žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka neučia

      a zároveň budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Žiaci 5. ročníka, ktorí sa stravujú, majú obed po skončení testovania. Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych učiteliek.

     • SLÁVIK SLOVENSKA 2022

     • 25.4.2022 sa konal ďalší ročník celoslovenskej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2022. 
      Vyhodnotenie školského kola SLÁVIK SLOVENSKA 2022:
      1.    kategória: 
      1. miesto:  nebolo udelené
      2. miesto: Katarína Nociarová 1.A
      3. miesto: Tamara Puškárová 2.B
      3. miesto: Ela Ďurovičová 3.D

      2.    kategória:
      1. miesto: Patrik Lošonczi 6.B
      2. miesto: Emília Dakánková 6.B
      2. miesto: Nella Straková 4.B
      3. miesto: Ján Čech 4.B

      3. miesto Laura Krištofová 5.C

      3.    kategória: 
      1. miesto: Barbora Nociarová 9.A
      2. miesto: Viki Gažda 7.A
      2. miesto: Lucia Nociarová 7.A
      3. miesto: Lenka Schaubmarová 7.A
      Výhercom blahoželáme!