• OZNAM

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin od 1.7.2022 do 31.8.2022:

       

       1. osobne každý pondelok v čase : od 8.00  do 12.00 hod.

       2. informácie na t.č. 033/6412253 v čase : od 8.00 do 12.00 hod.

       

       

      Ing. Monika Hlúšková

            riaditeľka školy

       

    • Seminárny deň
     • Seminárny deň

     • Milí žiaci a rodičia! 

       

      Dňa 23.06.2022 sa na našej škole po trojročnej pauze opäť konal Seminárny deň, počas ktorého mali žiaci druhého stupňa možnosť dozvedieť sa viac o rôznych záujmových oblastiach alebo vyskúšať niečo nové.  

      V tomto školskom roku mali žiaci na výber z 24 prednášok, ktoré boli zamerané na oblasť varenia a zdravej výživy, klimatológie, kvantovej fyziky v prepojení s matematikou, finančnej gramotnosti, spoločenských tancov, techniky lynoritu či grafity a na mnohé iné záujmové oblasti (kompletný zoznam si môžete pozrieť tu Seminarny_den_2022-_plagat.pdf​​​​​​​).  

      Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým zúčastneným hosťom, žiakom a pedagógom, ktorí sa podieľali na organizácii a vypomáhaní počas Seminárneho dňa a v neposlednom rade žiakom zúčastneným na jednotlivých workshopoch.  

      Veríme, že si Seminárny deň užili nielen hostia, ale aj žiaci a že ste sa dozvedeli niečo viac z daných oblastí.  

      Váš Školský parlament! 

     • Jazyková exkurzia vo Viedni

     • Dňa 14.6.2022 sa 46 deti zúčastnilo jazykovej exkurzie vo Viedni. Program bol naozaj bohatý. Žiaci navštívili Umelecko – historické múzeum, kde obdivovali zbierky starovekého Egypta, Blízkeho východu, etruské, antické – Staroveké Grécko a Rím. Zaujala ich aj zbierka mincí či sôch.

      Potom sa všetci prostredníctvom autobusu presunuli k Technickému múzeu. Budova, ktorá pozostáva zo štyroch poschodí, poskytla našim žiakom možnosť nahliadnuť do histórie vývoja ťažkého priemyslu, železnice a cestovania, spojovacej techniky, chirurgie, hudobných nástrojov ako aj do každodenného života doma a v práci. Múzeum je interaktívne, a tak si dievčatá a chlapci mohli vyskúšať aké ťažké je udržať rovnováhu. Na jednoduchých modeloch si mohli overiť základné zákony mechaniky, hydrauliky či optiky.

      Po Technickom múzeu sa deti pešou chôdzou dostali do Schönbrunnskych záhrad, ktoré sú neskutočne nádherné. Prehliadku v Schönbrunnskom areáli ukončili žiaci prehliadkou Múzea cisárskych kočiarov. Okrem kočiarov mali deti možnosť obdivovať sane, ale aj detské kočíky.

      ,,Sladkou bodkou“ exkurzie bola návšteva čokoládovni Hauswirth v Kittsee, kde si žiaci mali možnosť pozrieť krátky film súvisiaci s výrobou čokolády. Decká mali možnosť nahliadnuť do výrobne a neskôr si v predajni mohli za výhodné ceny nakúpiť čokoládové pochúťky.

      Čo dodať na záver? Myslím si, že exkurzia splnila očakávania účastníkov a teším sa na ďalší ročník jazykovej exkurzie do Viedne a okolia.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jazyková exkurzia vo Viedni.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE !!!

     • Vážení rodičia, stravníci

      Oznamujeme Vám že,  odhlasovanie alebo prihlasovanie obedov cez Edupage na posledné dni školského roku 2021/2022  (27.6.2022 - 30.6.2022)  bude možné iba do 24.6.2022 (piatok) do 13:00 hodiny. Po tomto termíne  to už nebude možné, systém bude zablokovaný. Obedy, ktoré neodhlásite si môžete v prípade neprítomnosti žiaka, stravníka prevziať do obedára. Dôvodom je  ukončenie a vyúčtovanie školského roku 2021/2022.

     • ZBER PAPIERA

     • ZBER  PAPIERA Súvisiaci obrázok

       

      Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku

       

      oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

       

      od 27.6. 2022 do 28.6. 2022

       

      Časový harmonogram :

       

      27.06.2022 (pondelok)   -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                             -  od 14.00 hod do 18.00 hod.

      28.06.2022 (utorok)       -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                             -  od 14.00 hod. do 18.00 hod.

       

       

      Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať.                   

      Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

      Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.

       

      Ďakujeme !

      Súvisiaci obrázok

     • Piknik

     • Aj Školský parlament prispel k príjemne strávenému času počas pikniku, a to Turnajom v stolnom futbale. Veríme, že sa všetci zúčastnení poriadne zabavili a touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom turnaja a v neposladenom rade blahoželáme výhercom k 1. miestu. 

      Váš Školský parlament!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Piknik .

     • TPK 2021/22

     • V dňoch 6.-10 júna 2022 sa po vynútenej dvojročnej prestávke uskutočnil XIX. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 45 žiakov 8. ročníka a 4 vedúci.

      Program prvého dňa bol orientovaný na poznávanie regiónu Banskej Štiavnice. Deti si so sprievodcom pozreli zrenovovanú Kalváriu a deň zavŕšili jazdou Čiernohronskou železnicou a prehliadkou lesníckeho skanzenu vo Vydrove.

      Program druhého dňa sa pre prvú skupinu tento rok zmenil. Pribudla prehliadka Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Po prehliadke sa deti vyviezli na Hrebienok a okolo Bílikovej chaty sa dostali k Studenovodským vodopádom a na Zamkovského chatu.

      Druhá skupina prešla Slovenský raj zo severu na juh cez prielom Hornádu, Kláštorskú roklinu, Kláštorisko, ponad Obrovský vodopád, a cez Veľký Kyseľ došla Glackou cestou na Strarenskú pílu. Túra merala 23 km.

      Tretí deň poznávacia skupina absolvovala prehliadky Chrámu sv. Jakuba v Levoči a veľmi skrátenú prehliadku Spišského hradu, ktorá bola kompenzovaná neplánovanou prehliadkou kaštieľa v Hodkovciach. Na záver dňa si prezreli Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Turistická skupina absolvovala prechod Tomášovskou Belou popod Tomášovský výhľad, Sokoliu dolinu, výstup Závojovým vodopádom a Glackou cestou cez Veľké a Malé Zajfy túru zakončili na Stratenskej píle.

      Štvrtý deň býva tradične oddychový, zameraný je na prehliadku mimoriadne atraktívneho okolia Rožňavy. Prvým vstupom bola lektorovaná prehliadka evanjelického kostola v Štítniku, ktorý je známy gotickou architektúrou a výnimočnou stredovekou nástennou maľbou. Z jaskýň Slovenského krasu, ktoré sú zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO, sme tento rok navštívili Ochtinskú aragonitovú a Domicu, ktorá je súčasťou cezhraničného jaskynného komplexu Domica - Baradla. V Rožňave deti vystúpili na Strážnu vežu, prezreli si objekt starého františkánskeho kláštora, ktorý ožíva pod rukami dobrovoľníkov a deň zakončili prehliadkou Betliarskeho kaštieľa.

      Piaty deň sme navštívili Kremnicu, kde sme si prezreli Mestský hrad a mincovňu a odpoludnia štôlňu Andrej. Program XIX. TPK bol i vďaka skvelému správaniu detí viac než uspokojivo naplnený.

     • Exkurzia v Modre

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Modre.

      Exkurzia v Modre

      Dňa 2.6.2022 sa žiaci 6.B triedy zúčastnili vzdelávacej exkurzie v Modre. Naše prvé kroky viedli do Múzea Ľudovíta Štúra, ktorý bol známy slovenský jazykovedec, politik, spisovateľ, redaktor, no najmä kodifikátor spisovnej slovenčiny. Sprievodkyňa nám priblížila najvýznamnejšie roky jeho života, prostredie, v ktorom sa pohyboval, jeho najvýznamnejšie diela, činy, ale aj životné lásky. Súčasťou múzea bola aj Štúrova pamätná izba, kde strávil posledné týždne života. Žiaci si mohli prezrieť dobové predmety, zariadenie, fotografie, prameň Štúrových vlasov, úlomok z jeho kosti či zbraň, ktorá mu spôsobila smrteľné zranenie. Neskôr sme navštívili aj miestny cintorín.  Na modranskom cintoríne sme mohli vidieť hrob Ľudovíta Štúra a zachovalý náhrobný pomník. Touto exkurziou deti získali vedomosti nielen o osobe Ľ. Štúra, ale i o jeho spolupracovníkoch či o jeho rodine.  Zistili, že prínos Ľudovíta Štúra pre náš národ bol naozaj veľmi významný a pretrváva dodnes.

     • EXKURZIA TOPOĽČIANKY

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album EXKURZIA TOPOĽČIANKY.

      EXKURZIA TOPOĽČIANKY 

      24.5.2022 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie do Topoľčianok, v rámci predmetu biológia. Navštívili sme Národný žrebčín a žiaci mali možnosť sa pri prehliadke oboznámiť s charakteristikou piatich plemien koní chovaných v žrebčíne, ako aj s históriou a chovateľskými úspechmi žrebčína.  

      Následne sme sa presunuli do Zubrej obory, kde sme sa na náučnom lesníckom chodníku dozvedeli všetko o zubroch a ich živote. Hlavným bodom programu bolo kŕmenie zubrov.  

      Žiaci tak mohli opäť po dlhšej dobe spojiť teóriu s praxou. Tešíme sa na ďalšie ročníky. 

       

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie