• STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 !!

     • Vážení rodičia,

      Ak máte záujem o stravovanie Vašich detí v novom školskom roku 2022/2023, môžete poslať záväznú, vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravu do ŠJ osobne, alebo na mail: stravovanie@zsfandlyho.sk.

       

      Prihlášku nájdete na stránke školy, alebo si ju môžete stiahnuť v nasledujúcom odkaze:

      Prihlaska_ZS_Fandlyho_2022_2023

       

      Prihláška na stravu je záväzná a žiak bude automaticky prihlásený na obedy od prvého vyučovacieho dňa (t.j. 5.9.2022) školského roku 2022/2023. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania, musí ho jeho zákonný zástupca odhlásiť zo stravy cez Edupage najneskôr do 13:00 hod. predchádzajúceho dňa. V prípade prvého dňa neúčasti na vyučovaní si môže zákonný zástupca neodhlásený obed prevziaťdo obedára.

       

      Žiaci, ktorí prihlášku neodovzdajú nebudú na obedy prihlásení.

       

      Informácie o platbách za stravné budú zverejnené na stránke školy v priebehu augusta 2022, keď budeme mať bližšie informácie.