• Návšteva knižnice - 6. oddelenie ŠKD

     • Dňa 24.10.2019 sa deti z 2.B zúčastnili zámeny kníh v knižnici, kde deti pani knihovníčka oboznámila s knihou Malý princ a prečítala im aj 10. kapitolu. Niektoré deti knihu poznali, tak sa zapojili aj do diskusie.Foto

     • Európsky týždeň športu 2019

     • Vážení športoví priatelia,

      aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2019. 

      Váš záujem o šport nás nesmierne teší a veľmi si vážime Vašu spoluprácu.

      Táto iniciatíva bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Veríme, že ju podporíte, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

     • Šarkaniáda - ŠKD

     • Dňa 16.10.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD - Šarkaniáda na školskom dvore. Deti predviedli svoju šikovnosť pri púšťaní šarkanov a o chvíľu sa nebo zaplnilo rôznymi farbami. Foto:

     • Beseda

     • Dňa 26. septembra v škole bola beseda s pánom Petrom Pavlacom so slovenským dramaturgom a dramatikom absolventom našej školy. Porozprával žiakom o svojej profesii a odpovedal žiakom na zvedavé otázky. Foto:

     • Exkurzie do Trnavy

     • Dňa 1. a 2. októbra sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie do Trnavy. Spoznávali pamätihodnosti mesta prostredníctvom povestí. Prehliadku mesta sme začali pri radnici. Navštívili Baziliku sv. Mikuláša, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Malú synagógu a Mestskú vežu. Spoločne sme vylúštili erb Trnavy. Foto:

     • Oznam

     • Z príležitosti osláv 60. výročia otvorenia našej školy bude organizácia dňa 23.10.2019 nasledovne:

      • vyučovanie: 4 vyučovacie hodiny (do 11,40)
      • obed: od 10,45 do 12,30
      • ŠKD: prevádzka do 13,00
     • Oznam

     • Dňa 16. 09. 2019 sme so žiakmi navštívili Schaubmarov mlyn. Počas metodického dňa pozvánka „Do divočiny“ sa žiaci oboznámili zo zákonitosťami prírody a prezreli si výstavu súčasného umenia. Foto

     • Oznam

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sme pre žiakov 1. stupňa usporiadali v dňoch 24. – 26. septembra 2019 štafetové hry. Žiaci si navzájom zmerali sily a športové výkony atletických disciplínach. Foto

     • Historicko - poznávací kurz 2019

     • V dňoch 22. až 24. októbra 2019 sa uskutoční Historicko - poznávací kurz, ktorý organizujeme pre žiakov deviateho ročníka. Cena kurzu je 120 eur a podrobnosti o programe sa môžete dozvedieť TU :

     • Pozrite sa na svet našimi očami

     • Oči nie sú všetko, čím môžeme vnímať svet. Niektorí ľudia si myslia, že oči sú samozrejmosť, iní si uvedomujú, že život bez zraku by nebol až tak jednoduchý. A predsa existuje mnoho ľudí bez zraku a vedia tak fungovať každý deň. Mali sme možnosť pozrieť sa na to aj na našej škole. Dňa 23.9.2019 nás navštívili paraolympionik Juraj Práger a jeho spoločník Marek Gernát, ktorí majú zrakový postih a urobili pre naše deti v školskom klubevýchovný program o každodennom živote ľudí bez zraku. Ukázali im základné pomôcky, ktoré používajú v bežnom živote a ktoré sú špeciálne prispôsobené pre ľudí bez zraku. Deti si mali možnosť tieto veci vyskúšať a zahrať aj loptovú hru GoalBall. Nakoniec bolo aj vystúpenie vodiaceho psa Lukyho, ktorý špeciálny výcvik a je verným spoločníkom Juraja Prágera. Fotoalbum

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Ďakujeme rodičom našej školy za veľkú účasť na RZ a za hlasovanie v doplňujúcich voľbách do Rady školy. Všetkým zúčastneným kandidátom ďakujeme za kandidatúru a snahu pomáhať škole.

      Gratulujeme víťazovi volieb pánovi Ing. Vladislavovi Berkovičovi.

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • V utorok 17.septembra 2019, sa 51 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného tábora. Prehliadka múzea bola prvým zo série podujatí v tomto školskom roku, ktoré na škole realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie pre žiakov deviateho ročníka.

      V rámci výchovného programu deviataci v priebehu školského roka navštívia Múzeum KL Aschwitz - Birkenau a Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Fotoreport TU :

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, vzhľadom na technickú závadu na kuchynskom zariadení v školskej jedálni sme museli dočasne upraviť a prispôsobiť jedálny lístok vzniknutej situácii. Závadu sa budeme snažiť čo najskôr odstrániť. Ďakujeme za pochopenie.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

     • Doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole na Fándlyho ulici v Pezinku

      16. – 17.9.2019

      Volení kandidáti:
      1. Ing. Vladislav Berkovič
      2. Ing. Tatiana Leporis
      3. Ing. Jana Olejníková
      4. Ing. Zlatica Václavová

     • Rodičovské združenia

      • Rodičovské združenia

      • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov a zákonných zástupcov na RZ, ktoré sa uskutočnia:

      • pre 1. stupeň dňa 16.9.2019 (pondelok) o 17:00

      • pre 2. stupeň dňa 17.9.2019 (utorok) o 17:00

     • Oznam

     • Doplňujúce voľby do Rady školy ZŠ Fándlyho 11 Pezinok

      Na prvých RZ prebehnú doplňujúce voľby rodičov do Rady školy. Záujemcovia môžu podávať oficiálnu písomnú žiadosť o zaradenie do kandidátky tajomníčke Rodičovskej rady Kvetoslave Košťálovej na mailovú adresu:  kostalova.kvetoslava@zsfandlyho.sk.

      ( V žiadosti treba uviesť: meno, vek, zamestnanie, triedu, ktorú dieťa navštevuje, doterajšie aktivity na škole, prípadne v čom by sa kandidát mohol angažovať, alebo pomôcť škole. )

      Termín podania žiadosti je do 8.9.2019 - vrátane.

     • Daniel Ryška - Majster sveta v karate

     • V dňoch 20.-23.6.2019 sa konali v Bratislave Majstrovstvá sveta v karate. Náš žiak Daniel Ryška zo 4.B triedy získal titul Majstra sveta v kategórii KUMITE 10-roční do 145 cm. Veľmi sa tešíme z jeho krásneho úspechu a srdečne mu gratulujeme.
      Foto tu.
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie