• Vydarený prvý ročník Jablkového hodovania na ZŠ Fándlyho

     • Približne 300 návštevníkov sa uplynulú sobotu zúčastnilo akcie Jablkové hodovanie na ZŠ Fándlyho. Exkluzívne počasie, parádny program a ochutnávka z viac ako 100 druhov jablkových dobrôt pritiahlo na školský dvor žiakov našej školy, ich rodičov a rodinných príslušníkov ako aj učiteľov a zamestnancov školy.

      Akciu zorganizovali členovia rady rodičov pod vedením Veroniky Samekovej a do organizácie sa zapojili jednotlivé triedy našej školy. Celé podujatie podporila pani riaditeľka, učitelia a zamestnanci školy.

      Návštevníci mali okrem ochutnávky jablkových dobrôt a možnosť zakúpiť si výrobky z jabĺk ako napríklad sušené jabĺčka, kompóty, jablkovú výživu, alebo mydlo…

      Zapojené triedy taktiež súťažili o najlepší jablkový koláč. Porota po veľmi náročnom rozhodovaní vybrala troch víťazov z 3B, 3D a 9A, ale poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

      Vyzbierané finančné prostriedky z predaja dobrôt a jablkových výrobkov poputujú do triednych fondov jednotlivých zapojených tried.

      Nepredané koláčiky – celkovo 4  krabice spolu s prepravkou čerstvých jabĺk sme venovali Opatrovateľskej službe pre seniorov na Komenského ul. v Pezinku.

      Podujatie bolo spestrené vystúpením a minikurzom tanca od StyleS Academy, ukážkou Hobby horsing od Grape Hobbyhorsers Pezinok a nechýbalo obľúbené maľovanie na tvár od Vewe.sk.

      Veľmi si vážime podporu pani riaditeľky Hlúškovej a osobné nasadenie pána učiteľa Gábu ako aj pomoc pána školníka. Obrovská vďaka patrí všetkým zapojeným učiteľom a zamestnancom školy ako aj zúčastneným rodičom, žiakom a partnerom podujatia.

      Sme presvedčení, že tohtoročné Jablkové hodovanie vytvorilo parádny základ pre novú tradíciu na škole, na ktorú vás opäť o rok pozývame. Okrem tohto podujatia pripravuje rada rodičov ďalšie aktivity, o ktorých vás budeme čoskoro informovať.

      o. z. ZRPŠ pri Základnej škole Fándlyho v Pezinku

      Foto z akcie a videozáznam TV Pezinok nájdete….

      https://www.tvpezinok.sk/2022/video-jablkove-hodovanie-prvykrat-na-zs-fandlyho/

       link na fotky

      https://photos.app.goo.gl/BtyjTjPrHPBhwgUw9

     • Všetkovedko

     • Obľúbená súťaž je určená žiakom 2.- 4.ročníkov. Tento školský rok sa bude bojovať o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími 30. novembra 2022.

      Ak sa chceš zapojiť, najneskôr do 25.10. 2022 sa musíš prihlásiť u koordinátorky p.uč.Slyškovej (1.B) a zaplatiť štartovné 5€. 

      Tešíme sa na Vás. 

    • PONOŽKOVÝ OKTÓBER
     • PONOŽKOVÝ OKTÓBER

     • Už druhý rok na našej škole Školský klub detí organizuje akciu v spolupráci s OZ Podaj ďalej Prešov, pod názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

      Je to kampaň, do ktorej sa zapájajú mnohé organizácie na Slovensku.Hlavnou myšlienkou tejto kampane je zabezpečiť ponožky na prichádzajúce zimné obdobie pre tých, ktorí si ich nemôžu zakúpiť, ani sa k nim nijakým iným spôsobom dostať.Ako nám môžete s touto kampaňou pomôcť vy? Všetko, čo musíte urobiť je:

      Ponožky, ktoré môžu byť rôznych farieb a veľkostí vaše deti vhodia do pripravených krabíc na chodbách našej školy. Dôležité je, aby ponožky boli nové a nepoužívané.

      Táto kampaň bude na našej škole prebiehať od 3.10. do 31.10. 2021. Po ukončení tejto kampane, 30. októbra, ponožkyz krabíc vyberieme, spočítame koľko párov sa vyzbieralo a odovzdáme ich OZ Vagus v Bratislave.

      Údaje o počte vyzbieraných ponožiek budú poskytnuté OZ Podaj ďalej Prešov. Minulý rok sa na našej škole vyzbieralo 420 párov ponožiek. Veríme, že túto hranicu spoločne tento rok prekročíme!

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • V piatok 16. septembra 2022 sa 46 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Prehliadka múzea bola prvým zo série podujatí, ktoré na škole realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie.

      V rámci výchovného programu deviataci v priebehu školského roka navštívia Múzeum KL Aschwitz - Birkenau a Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Fotoreport si môžete pozrieť tu : Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum holokaustu v Seredi.

     • Školská voľnočasová kolekcia oblečenia

     • Vážení rodičia,

      aj tento rok pre Vás máme super prekvapenie.

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e-shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsfandlyho/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 2.10. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

     • Krúžky

     • Dobrý deň milí rodičia,

      aj v tomto školskom roku 2022/2023 budú môcť Vaše deti navštevovať, na základe Vzdelávacích poukazov, krúžky, ktoré ponúka naša škola.

      Zoznam krúžkov je zverejnený na našej webovej stránke: Krúžky

      Vzdelávacie poukazy Vám budú odovzdané na rodičovských združeniach triednymi učiteľmi Vašich detí, prípadne priamo žiakom v nasledujúcich dňoch. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie (jeden krúžok) pre jedného žiaka školy.

      Hodnota vzdelávacieho poukazu na školský rok 2022/2023 predstavuje pre školu sumu 32,- Eur, ale iba v prípade odovzdania poukazu škole do 23.09.2022. Vzdelávací poukaz je potrebné podpísať zákonným zástupcom modrým perom (nie gumovacím) a následne odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 23.09.2022, inak si ho škola nemôže uplatniť a tým ani otvoriť daný krúžok.

      Prihlasovanie na krúžky v tomto školskom roku prebieha cez našu stránku Edupage v čase od  09.09.2022 18:00 hod. do 20.09.2022 18.00 hod. Vzdelávací poukaz možno podpísať priamo na rodičovskom združení a odovzdať triednemu učiteľovi.

      V prvom kole, do 20.09.2022, je možné sa prihlásiť "iba" na 1 z ponúkaných krúžkov (pre žiakov 9. ročníkov na 3 krúžky, z toho Cvičenia z MAT a Cvičenia zo SJL, ako príprava na Testovanie 9) na základe odovzdaného vzdelávacieho poukazu. V druhom kole, v prípade, že zostanú voľné miesta, bude možné sa prihlásiť aj na druhý krúžok bez vzdelávacieho poukazu.

      Bez odovzdania vzdelávacieho poukazu škole nebude možné navštevovať ani jeden z ponúkaných krúžkov. Je možné vybrať si z množstva krúžkov, prípadne odovzdať vzdelávací poukaz škole na krúžkovú činnosť bez výberu krúžku, prípadne zadať, že poukaz ste odovzdali mimo.

      Ďakujeme

      Vedenie Základnej školy Fándlyho 11 902 01  Pezinok

     • Milí rodičia, pre Vašich prváčikov odporúčame pripraviť tieto pomôcky:

     •  

      •   zošit 440 - veľký čistý (2 ks)

      •   zošit 511 s pomocnou linajkou (7 ks)

      •    zošit 5110 - štvorčekový (2 ks)

      •   zošit 644 - malý čistý (1 ks) – poslúži ako „zrkadielko“

      •   obaly na všetky vyššie uvedené zošity + na učebnice

      •   peračník

      •   mäkká ceruzka 3 ks

      •   guma

      •   strúhadlo na ceruzky

      •   nožnice v peračníku

      •   farbičky

      •   voskovky

      •   obrus PVC na lavicu

      •   výkres A4 (20ks)

      •   výkres A3 (20ks)

      •   vodové farby

      •   temperové farby (6-kusové)

      •   paleta

      •   tuš čierny

      •   štetec okrúhly č.4

      •   štetec okrúhly č. 8

      •   štetec plochý č.12

      •   nádoba na vodu (aspoň 2 dcl, nie malé skladacie misky)

      •   handrička

      •   pracovný plášť/veľké tričko

      •   plastelína

      •   farebný papier 20-zložkový podpísaný

      •   lepidlo tuhé (aspoň 3 ks). Z toho 1 ks v peračníku.

      •   lepidlo tekuté

      •   prezuvky, vrecko na prezuvky

      •   telesná výchova - vrecúško: tričko, tepláky + tepláková bunda (označiť menom), tenisky, ponožky

       

      Všetky potrebné informácie Vám budú oznámené na prvom rodičovskom združení v septembri.


       

     • STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

     • Vážení rodičia,

      Ak máte záujem o stravovanie Vašich detí v novom školskom roku 2022/2023, môžete poslať záväznú, vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravu do ŠJ osobne, alebo na mail: stravovanie@zsfandlyho.sk.

       

      Prihlášku nájdete na stránke školy, alebo si ju môžete stiahnuť v nasledujúcom odkaze:

      Prihlaska_ZS_Fandlyho_2022_2023

       

      Prihláška na stravu je záväzná a žiak bude automaticky prihlásený na obedy od prvého vyučovacieho dňa (t.j. 5.9.2022) školského roku 2022/2023. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania, musí ho jeho zákonný zástupca odhlásiť zo stravy cez Edupage najneskôr do 13:00 hod. predchádzajúceho dňa. V prípade prvého dňa neúčasti na vyučovaní si môže zákonný zástupca neodhlásený obed prevziaťdo obedára.

       

      Žiaci, ktorí prihlášku neodovzdajú nebudú na obedy prihlásení.

       

      Informácie o platbách za stravné budú zverejnené na stránke školy v priebehu augusta 2022, keď budeme mať bližšie informácie.

     • OZNAM

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin od 1.7.2022 do 31.8.2022:

       

       1. osobne každý pondelok v čase : od 8.00  do 12.00 hod.

       2. informácie na t.č. 033/6412253 v čase : od 8.00 do 12.00 hod.

       

       

      Ing. Monika Hlúšková

            riaditeľka školy

       

    • Seminárny deň
     • Seminárny deň

     • Milí žiaci a rodičia! 

       

      Dňa 23.06.2022 sa na našej škole po trojročnej pauze opäť konal Seminárny deň, počas ktorého mali žiaci druhého stupňa možnosť dozvedieť sa viac o rôznych záujmových oblastiach alebo vyskúšať niečo nové.  

      V tomto školskom roku mali žiaci na výber z 24 prednášok, ktoré boli zamerané na oblasť varenia a zdravej výživy, klimatológie, kvantovej fyziky v prepojení s matematikou, finančnej gramotnosti, spoločenských tancov, techniky lynoritu či grafity a na mnohé iné záujmové oblasti (kompletný zoznam si môžete pozrieť tu Seminarny_den_2022-_plagat.pdf​​​​​​​).  

      Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým zúčastneným hosťom, žiakom a pedagógom, ktorí sa podieľali na organizácii a vypomáhaní počas Seminárneho dňa a v neposlednom rade žiakom zúčastneným na jednotlivých workshopoch.  

      Veríme, že si Seminárny deň užili nielen hostia, ale aj žiaci a že ste sa dozvedeli niečo viac z daných oblastí.  

      Váš Školský parlament! 

     • Jazyková exkurzia vo Viedni

     • Dňa 14.6.2022 sa 46 deti zúčastnilo jazykovej exkurzie vo Viedni. Program bol naozaj bohatý. Žiaci navštívili Umelecko – historické múzeum, kde obdivovali zbierky starovekého Egypta, Blízkeho východu, etruské, antické – Staroveké Grécko a Rím. Zaujala ich aj zbierka mincí či sôch.

      Potom sa všetci prostredníctvom autobusu presunuli k Technickému múzeu. Budova, ktorá pozostáva zo štyroch poschodí, poskytla našim žiakom možnosť nahliadnuť do histórie vývoja ťažkého priemyslu, železnice a cestovania, spojovacej techniky, chirurgie, hudobných nástrojov ako aj do každodenného života doma a v práci. Múzeum je interaktívne, a tak si dievčatá a chlapci mohli vyskúšať aké ťažké je udržať rovnováhu. Na jednoduchých modeloch si mohli overiť základné zákony mechaniky, hydrauliky či optiky.

      Po Technickom múzeu sa deti pešou chôdzou dostali do Schönbrunnskych záhrad, ktoré sú neskutočne nádherné. Prehliadku v Schönbrunnskom areáli ukončili žiaci prehliadkou Múzea cisárskych kočiarov. Okrem kočiarov mali deti možnosť obdivovať sane, ale aj detské kočíky.

      ,,Sladkou bodkou“ exkurzie bola návšteva čokoládovni Hauswirth v Kittsee, kde si žiaci mali možnosť pozrieť krátky film súvisiaci s výrobou čokolády. Decká mali možnosť nahliadnuť do výrobne a neskôr si v predajni mohli za výhodné ceny nakúpiť čokoládové pochúťky.

      Čo dodať na záver? Myslím si, že exkurzia splnila očakávania účastníkov a teším sa na ďalší ročník jazykovej exkurzie do Viedne a okolia.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jazyková exkurzia vo Viedni.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE !!!

     • Vážení rodičia, stravníci

      Oznamujeme Vám že,  odhlasovanie alebo prihlasovanie obedov cez Edupage na posledné dni školského roku 2021/2022  (27.6.2022 - 30.6.2022)  bude možné iba do 24.6.2022 (piatok) do 13:00 hodiny. Po tomto termíne  to už nebude možné, systém bude zablokovaný. Obedy, ktoré neodhlásite si môžete v prípade neprítomnosti žiaka, stravníka prevziať do obedára. Dôvodom je  ukončenie a vyúčtovanie školského roku 2021/2022.

     • ZBER PAPIERA

     • ZBER  PAPIERA Súvisiaci obrázok

       

      Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku

       

      oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

       

      od 27.6. 2022 do 28.6. 2022

       

      Časový harmonogram :

       

      27.06.2022 (pondelok)   -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                             -  od 14.00 hod do 18.00 hod.

      28.06.2022 (utorok)       -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                             -  od 14.00 hod. do 18.00 hod.

       

       

      Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať.                   

      Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

      Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.

       

      Ďakujeme !

      Súvisiaci obrázok

     • Piknik

     • Aj Školský parlament prispel k príjemne strávenému času počas pikniku, a to Turnajom v stolnom futbale. Veríme, že sa všetci zúčastnení poriadne zabavili a touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom turnaja a v neposladenom rade blahoželáme výhercom k 1. miestu. 

      Váš Školský parlament!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Piknik .

     • TPK 2021/22

     • V dňoch 6.-10 júna 2022 sa po vynútenej dvojročnej prestávke uskutočnil XIX. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 45 žiakov 8. ročníka a 4 vedúci.

      Program prvého dňa bol orientovaný na poznávanie regiónu Banskej Štiavnice. Deti si so sprievodcom pozreli zrenovovanú Kalváriu a deň zavŕšili jazdou Čiernohronskou železnicou a prehliadkou lesníckeho skanzenu vo Vydrove.

      Program druhého dňa sa pre prvú skupinu tento rok zmenil. Pribudla prehliadka Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Po prehliadke sa deti vyviezli na Hrebienok a okolo Bílikovej chaty sa dostali k Studenovodským vodopádom a na Zamkovského chatu.

      Druhá skupina prešla Slovenský raj zo severu na juh cez prielom Hornádu, Kláštorskú roklinu, Kláštorisko, ponad Obrovský vodopád, a cez Veľký Kyseľ došla Glackou cestou na Strarenskú pílu. Túra merala 23 km.

      Tretí deň poznávacia skupina absolvovala prehliadky Chrámu sv. Jakuba v Levoči a veľmi skrátenú prehliadku Spišského hradu, ktorá bola kompenzovaná neplánovanou prehliadkou kaštieľa v Hodkovciach. Na záver dňa si prezreli Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Turistická skupina absolvovala prechod Tomášovskou Belou popod Tomášovský výhľad, Sokoliu dolinu, výstup Závojovým vodopádom a Glackou cestou cez Veľké a Malé Zajfy túru zakončili na Stratenskej píle.

      Štvrtý deň býva tradične oddychový, zameraný je na prehliadku mimoriadne atraktívneho okolia Rožňavy. Prvým vstupom bola lektorovaná prehliadka evanjelického kostola v Štítniku, ktorý je známy gotickou architektúrou a výnimočnou stredovekou nástennou maľbou. Z jaskýň Slovenského krasu, ktoré sú zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO, sme tento rok navštívili Ochtinskú aragonitovú a Domicu, ktorá je súčasťou cezhraničného jaskynného komplexu Domica - Baradla. V Rožňave deti vystúpili na Strážnu vežu, prezreli si objekt starého františkánskeho kláštora, ktorý ožíva pod rukami dobrovoľníkov a deň zakončili prehliadkou Betliarskeho kaštieľa.

      Piaty deň sme navštívili Kremnicu, kde sme si prezreli Mestský hrad a mincovňu a odpoludnia štôlňu Andrej. Program XIX. TPK bol i vďaka skvelému správaniu detí viac než uspokojivo naplnený.

     • Exkurzia v Modre

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Modre.

      Exkurzia v Modre

      Dňa 2.6.2022 sa žiaci 6.B triedy zúčastnili vzdelávacej exkurzie v Modre. Naše prvé kroky viedli do Múzea Ľudovíta Štúra, ktorý bol známy slovenský jazykovedec, politik, spisovateľ, redaktor, no najmä kodifikátor spisovnej slovenčiny. Sprievodkyňa nám priblížila najvýznamnejšie roky jeho života, prostredie, v ktorom sa pohyboval, jeho najvýznamnejšie diela, činy, ale aj životné lásky. Súčasťou múzea bola aj Štúrova pamätná izba, kde strávil posledné týždne života. Žiaci si mohli prezrieť dobové predmety, zariadenie, fotografie, prameň Štúrových vlasov, úlomok z jeho kosti či zbraň, ktorá mu spôsobila smrteľné zranenie. Neskôr sme navštívili aj miestny cintorín.  Na modranskom cintoríne sme mohli vidieť hrob Ľudovíta Štúra a zachovalý náhrobný pomník. Touto exkurziou deti získali vedomosti nielen o osobe Ľ. Štúra, ale i o jeho spolupracovníkoch či o jeho rodine.  Zistili, že prínos Ľudovíta Štúra pre náš národ bol naozaj veľmi významný a pretrváva dodnes.

     • EXKURZIA TOPOĽČIANKY

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album EXKURZIA TOPOĽČIANKY.

      EXKURZIA TOPOĽČIANKY 

      24.5.2022 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie do Topoľčianok, v rámci predmetu biológia. Navštívili sme Národný žrebčín a žiaci mali možnosť sa pri prehliadke oboznámiť s charakteristikou piatich plemien koní chovaných v žrebčíne, ako aj s históriou a chovateľskými úspechmi žrebčína.  

      Následne sme sa presunuli do Zubrej obory, kde sme sa na náučnom lesníckom chodníku dozvedeli všetko o zubroch a ich živote. Hlavným bodom programu bolo kŕmenie zubrov.  

      Žiaci tak mohli opäť po dlhšej dobe spojiť teóriu s praxou. Tešíme sa na ďalšie ročníky. 

       

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie