• Filmový večer

     • Míli žiaci 5. a 6. ročníka a rodičia!

       

      V stredu, 19.04.2023, pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 16:30 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať film s názvom Ready player one (bližšie informácie o filme nájdete tu: 

      https://www.csfd.cz/film/410534-ready-player-one-hra-zacina/prehled/). Prosíme žiakov, ktorí vyjadria záujem o dané podujatie, aby sa dostavili ku vchodu do jedálne od 16:10. O 16:30 sa tento vchod uzamyká. Bez evidovania prihlásenia žiak nebude mať možnosť zúčastniť sa na premietaní.

       

      Symbolický poplatok za toto podujatie je  (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si žiaci môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si sami zodpovedajú. 

       

      V prípade, ak ste sa nerozhodli pre samostatný odchod žiaka z podujatia, pre svoje deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Žiakov budeme púšťať po ročníkoch a triedach podľa poradia, len v prípade osobnej prítomnosti rodiča pri vchode do jedálne. 

      Tešíme sa na vás!


      Váš Školský parlament

     • Rodičovské združenia

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov na RZ, ktoré sa uskutočnia: 

      - pre 1. stupeň v pondelok 24.4.2023 od 17.00 do 17.45, 

      - pre 2. stupeň v utorok 25.4.2023 o 17.00 do 17.45. 

      Po skončení triedneho rodičovského združenia bude možnosť rýchlych konzultácií s učiteľmi od 17.45 do 18.30. V prípade záujmu o dlhšiu konzultáciu s konkrétnym učiteľom, je možné si dohodnúť individuálny termín cez Edupage. 

      Triedni učitelia zostanú vo svojich triedach, netriedni učitelia budú k dispozícii v zborovni. 

     • Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

      13. a 14. apríla 2023 
      v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch školy.

      Elektronické prihlasovanie bude spustené od 27.03.2023 do 12.04.2023.

      Po vyplnení a skontrolovaní (aj interpunkčné znamienka) elektronickej prihlášky je potrebné ju vytlačiť a podpísať obomi zákonnými zástupcami.

      Viac informácii:

      Oznam_Zápis_mesto

      Leták_prípravný_ročník

     • Oznam

     • Milí učitelia, žiaci a rodičia!  

      V súvislosti s realizáciou cieľov NP Podpora ochrany detí pred násilím sa štyria členovia Školského parlamentu v rámci našej školy zúčastnili stretnutia pod názvom “World cafe“  Participácia detí na príprave Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.10.2022 v príjemnom prostredí v Bratislave.

      Žiakom boli predstavené dokumenty, im zrozumiteľnou formou, a to: Dohovor o právach dieťaťa, Stratégia na ochranu detí pred násilím, Detstvo bez násilia pre všetky deti            (2023 – 2028). Tiež im bolo vysvetlené, ako to vyzerá v realite (pozitívne aj negatívne štatistiky).

      Následne sa so žiakmi diskutovalo v skupinách. Dávali návrhy a myšlienky na túto problematiku. Učili sa rešpektovať stanovené pravidlá, vzájomne sa počúvať, navzájom sa  rešpektovať a vyjadriť sa k danej téme.

      Kedykoľvek sa mohli žiaci počas stretnutia ponúknuť jedlom alebo pitím z čoho mali veľkú radosť. Každý jeden nich bol ocenený za účasť certifikátom.  

      Prikladám aj spätnú väzbu od zúčastnených žiakov:  

      Natália Gnojčáková 8.D: „Spoznala som lepšie niektoré svoje práva o ktorých som predtým nevedela. Bolo to kolektívne stretnutie žiakov z rôznych škôl. Všetci sme diskutovali a mohli vyjadriť svoj názor. Zapájali sme sa do rôznych zaujímavých aktivít. Vďaka tomu som spoznala aj nových ľudí. Som rada, že som tam bola.“

      Richard Gašparovič 8.D: „Bolo tam fajn, Dalo mi to do života veľa nových poznatkov, spoznal som lepšie svoje práva. Zoznámil som sa s novými ľuďmi a v mobile mi pribudli nové telefónne čísla J .“

      Mojmír Laštinec: 8.D: „Som rád, že som bol s kamarátmi, mimo školy J, na stretnutí, kde boli aj žiaci z iných škôl. Bolo tam super občerstvenie a tento výlet sa mi páčil.”  

      Michal Poľaško 9.A: „Na tejto akcii sa mi páčilo to, že som mohol komunikovať o dôležitých témach a aj o nich spolurozhodovať. Teší ma, že som tým mohol pomôcť dobrej veci. Nikdy som nič podobné nezažil a som za to vďačný. Už len to, že som bol v Bratislave a zažil tam v inom prostredí niečo nové a aj spoločná cesta vlakom späť boli pre mňa zážitkom.”

       

     • Oznam

     • Na stránke školy v časti "Straty a nálezy" nájdete zabudnuté veci. 

     • Celoklubová vedomostná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoklubová vedomostná súťaž.

      Dňa10.3.2023 sa deti tretích ročníkov zúčastnili Celoklubovej vedomostnej súťaže  ŠKD  "Koleso šťastia ".

      Šťastie najviac prialo 3.D triede, ktorá obsadila 1.miesto, 3.C získala 2.miesto a 3.B spolu s 3.A boli na 3.mieste s rovnakým počtom bodov. 

      Za účasť a výborné odpovede získali diplom a sladkú odmenu.

     • Filmový večer

     • Míli žiaci 1. stupňa a rodičia!

      Vo štvrtok, 09.03.2023, pre žiakov 1. stupňa pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 17:00 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať animovaný film s názvom Ron má chybu (bližšie informácie o filme nájdete tu: https://www.csfd.sk/film/558575-ron-ma-chybu/prehlad/). Prosíme rodičov, ktorí vyjadrili záujem o dané podujatie, aby svoje dieťa/deti priviezli ku vchodu do jedálne od 16:30. O 17:00 sa tento vchod uzamyká. Deti z ŠKD si prevezmeme od pani vychovávateliek.Symbolický poplatok za toto podujatie je 1 € (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si deti môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si samé zodpovedajú. Pre deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka (T9)

     • sa uskutoční

      v stredu  22.03.2023.

      Z uvedeného dôvodu  sa v daný deň žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka neučia

      a zároveň budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych učiteliek.
       

     • Večerná škola

     • Milí rodičia a učitelia, 

      chceme Vám dať do pozornosti ďalšiu večernú školu ktorej téma je : Bezpečnosť osobných údajov detí. Bude sa konať bezplatne online 23.02.23 od 17:30 do 18:30.

      Dostupnosť informácií všetkého druhu zažíva teraz najväčší rozmach, čo je skvelé, ale na druhej strane aj kyber-svet má svoju odvrátenú stránku. Každá informácia, napr. aj fotka, ktorú môže Vaše dieťa zdieľať na internete, má potenciál k zneužitiu alebo úniku. Je dôležité, aby deti pochopili, aké údaje a informácie je vhodné v tomto priestore zdieľať.

      Vašou lektorkou bude Mgr. Ing. Ivana Draškovič z Úradu na ochranu osobných údajov SR.

      Pripojiť sa môžete tu ➡️ https://us06web.zoom.us/j/88187687312

     • Oznam

     • Vážení rodičia,  

      dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku.  

      Preto je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne produkty došlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadení pridelených našej spoločnosti.

      I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny.  

      Do vyriešenia situácie znižujeme cenu mliečnych nedotovaných

      výrobkov v našich školských automatoch od 15.2.2023 nasledovne:

      • • Brejky biele mlieko 3,5% 250 ml na 0,40 EUR / ks

      • • Brejky biele mlieko bezlaktózové 3,5 % 250 ml na 0,50 EUR / ks

      Cena všetkých nedotovaných ochutených mliek ostáva 0,60 EUR / ks.  

      O aktuálnej situácií Vás budeme priebežne informovať.

                           Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.  

         Team školské mlieko

                           RAJO s.r.o.

     • Valentín na našej škole

     • Milí žiaci 2. stupňa a učitelia!

      Zajtra, 14.02., nás čaká deň sv. Valentína, ktorý predstavuje sviatok lásky a zaľúbených. Čo tak tento deň stráviť vo "valentínskych" farbách? Preto vyzývame žiakov 2. stupňa, aby sa k nám pripojili a zajtra prišli do školy v niečom ružovom alebo červenom (môže to byť aj len určitá časť oblečenia, ktorá je viditeľná).  Zapojiť sa môžu aj učitelia. Naša Valentínska hliadka navštívi triedy a skontroluje sýtosť odtieňov daných farieb. Trieda, ktorá najviac ohúri valentínskymi farbami vyhrá malú odmenu!

      Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament ❤️

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA T9 - 2023

     • ( informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

       Dňa  22. marca 2023 (v stredu)  sa žiaci  9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.50 hod.  Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.20 hod. Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.50 hod.  Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 9                                                              Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

     • Oznam

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!

      Vo štvrtok, 02.02.2023, sa na našej škole bude konať Školský ples pre žiakov 2. stupňa. Miesto konania bude v školskej jedálni, preto žiadame všetkých účastníkov, aby v daný deň prišli v čase od 17:30 hod. do 18:00 hod., vstup na ples bude cez vonkajšie dvere do jedálne. Zahájenie plesu bude o 18:00, a to slávnostným príhovorom vedenia našej školy a členom Školského parlamentu. Prosíme účastníkov o dodržanie dress code, teda slávnostné oblečenie adekvátne pre danú udalosť. Ukončenie Školského plesu bude o 22:00 hod. Zároveň prosíme rodičov žiakov, ktorí v rámci informovaného súhlasu označili, že dieťa odíde domov v sprievode rodiča, aby svoje dieťa počkali pri vonkajšom vstupe do jedálne. Ďakujeme, prajeme vám príjemnú zábavu a tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Milí žiaci,

      27.marca 2023 sa uskutoční 25.ročník súťaže Matematický klokan, ktorá je určená pre všetky ročníky.

      Prihlásiť sa na ňu môžete jedným z týchto dvoch spôsobov:

      1. u školskej koordinátorky ( p.uč. Slyšková 1.B)

      2. rodičom na stránke www.matematickyklokan.sk

      Zaplatiť štartovné 5€ je potrebné do 17.februára 2023. 

      Na stránke súťaže si môžete pozrieť jej pravidlá, vyriešiť vlaňajšie úlohy a aktuálnu hravú úlohu. 

      Tešíme sa na Vás. 

     • Školský ples pre žiakov 2. stupňa

     • Milí žiaci!

      Po trojročnej prestávke pre vás Školský parlament opäť pripravil školský ples na tému GALA, ktorú ste si zvolili v hlasovaní. Touto cestou vás na ples srdečne pozývame. V prípade záujmu si vstupenky budeme môcť zakúpiť v utorok (17.1.) v dolnom vestibule. Cena jednej vstupenky je 7€ (v cene je zahrnuté občerstvenie, DJ, fotograf a iné). Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

      GALAVECER

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie