• Oznam

     • Milí rodičia a kolegovia, 

      vrelo Vás pozývame na zajtrajšiu online večernú školu. Kde Vám lektorka Mgr. Lucia Košťálová, školská psychologička a vedúca Asociácie školskej psychológie vysvetlí, čo je emocionálne rizikový spravodajský obsah a ako vyzerá emocionálny svet mladého človeka. Predstaví generáciu Z a jej vzťah k digitálnym technológiám. Objasní, čo sa deje so psychikou mladého človeka zasiahnutého tragickou informáciou (stres, záťažová situácia a krízová situácia).  

      Odpovie na otázky:
      - čo môžeme urobiť v domácom prostredí?
      - čo môžeme urobiť v školskom prostredí?
      - čo môže urobiť sám mladý človek, ktorý je zasiahnutý daným obsahom a čo môže urobiť pre kamaráta/spolužiaka?
      Napokon sa bude venovať úlohe médií v informovaní o tragickom obsahu s detskými a adolescentnými obeťami.

      Pripojiť sa môžete cez link: 
      https://us06web.zoom.us/j/86512071987

     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • V mesiacoch január a marec sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády pre žiakov 6. až 9. ročníka. V teoreticko-praktickej časti sa v staršej kategórii 8. - 9. ročníka na 1. mieste umiestnil Juraj Hӧnsch z 9.B, na 2. mieste Barbora Magulová z 9.B a na 3. mieste Vanesa Gonglíková tiež z 9.B. V mladšej kategórii 6. - 7. ročníka skončila na 1. mieste Sofia Kremlerová zo 6.A, na 2. mieste Ema Majerová zo 7.A a na 3.mieste Silvia Pošová zo 6.B.

      Do okresného kola postúpili prví dvaja súťažiaci z každej kategórie. Juraj Hӧnsch sa opäť umiestnil na krásnom 1. mieste a ostatní súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Ema Grilliová z 8.A súťažila v projektovej časti olympiády a získala taktiež krásne 1. miesto. Obaja žiaci našu školu úspešne reprezentovali aj na krajskom kole v Bratislave.

      Z mladšej kategórie sa v okresnom kole Sofia Kremlerová umiestnila na 3. mieste a Ema Majerová sa stala úspešnou riešiteľkou. V projektovej časti Natália Pastoreková zo 7.A obsadila 1. miesto a Karolína Košťálová zo 7.A 2. miesto.

      Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

     • Oznam

     • V dňoch 5. až 9. júna 2023 sa uskutoční 20. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu,  ktorého sa zúčastnia žiaci ôsmeho ročníka. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho činnosť je organizovaná v rovinách poznávacej a turistickej.

      Poznávacia časť je zameraná na poznávanie vybraného regiónu, ktorý leží na pomedzí piatich národných parkov a je v ňom i výrazná koncentrácia kultúrnych a historických pamiatok.

      Turistická časť sa orientuje na oboznámenie žiakov so základnými pravidlami turizmu (odhad vlastných síl, orientácia na mape, orientácia podľa značiek, správanie sa v prírode a v chránenom území a pod.). Bližšie informácie o kurze tu :TPK

     • Súťaž "O pohár riaditeľky školy"

     • Dňa 18.4.2023 sa v areáli našej školy uskutočnil atletický štvorboj O pohár riaditeľky školy. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60m, skok do diaľky, hod vortexom a beh na 800 metrov.

      Súťaže sa zúčastnilo 111 žiakov 2.stupňa.

       

      Výsledky: 5. - 6. ročník (mladší žiaci)

      dievčatá:

      1. miesto BAROŠOVÁ Nela(6.D) 109 bodov

      2. miesto ADAMČÍKOVÁ Kristína (6.D) 100 bodov

      3. miesto STANKOVIČ Laura (6.A) 75 bodov

       

      chlapci:

      1. miesto MESÁROŠ Martin (6.A) 161 bodov

      2. miesto BUČURIČ Lukáš (6.C) 118 bodov

      3. miesto ŠIPOŠ Michal (6.C) 104 bodov

       

      Najlepšia trieda: 6.D 446 bodov

       

      Výsledky: 7. - 9. ročník (starší žiaci)

      dievčatá:

      1. miesto MÉSZÁROSOVÁ Nela (8.A) 166 bodov

      2. miesto DUGOVIČOVÁ Laura (8.B) 162 bodov

      3. miesto RAJNOCH Zuzana (7.A) 157 bodov

       

      chlapci:

      1. miesto MACKOVČIN Timotej (9.A) 242 bodov

      2. miesto LIBANT Benjamín (8.A) 241 bodov

      3. miesto STRNISKO Dávid (8.A) 224 bodov

       

      Najlepšia trieda: 8.A 1024 bodov

       

      Najlepšia športovkyňa na škole: MÉSZÁROSOVÁ Nela (8.A)

       

      Najlepší športovec na škole: MACKOVČIN Timotej (9.A)

       

      Putovný pohár riaditeľky školy získala 8.A trieda.

     • Deň narcisov 2023

     • 20.apríla 2023 sa uskutočnil 27. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka so po dvanásty raz zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. I väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.

                  20. apríla mohol pomôcť každý...

                  Tak znel headline Dňa narcisov. 50 súčasných, ale i bývalých žiakov našej školy, ktorí sa zbierky zúčastnili aktívne, v priebehu pár hodín vyzbierali sumu :

      3 764,07

                Najúspešnejšia skupina vyzbierala sumu 573,80 eura. Viac ako 500 eur vyzbierali spolu tri skupiny, ostatných sedem skupín sa pohybovalo medzu 409 až 116 eurami. Priemerná vyzbieraná suma je v histórii účasti našej školy tretia najvyššia.

     • Filmový večer - ZMENA!

     • Milí žiaci 5. a 6. ročníka a rodičia,

      z dôvodu absencie a choroby koordinátorov Školského parlamentu sa Filmový večer pre 5. a 6. ročníky presúva na budúci týždeň v stredu 26.4.2023 (všetky pokyny a časový harmonogram sa nemenia, iba deň).Vopred ďakujeme za pochopenie.

      Váš Školský parlament!

     • Filmový večer

     • Míli žiaci 5. a 6. ročníka a rodičia!

       

      V stredu, 19.04.2023, pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 16:30 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať film s názvom Ready player one (bližšie informácie o filme nájdete tu: 

      https://www.csfd.cz/film/410534-ready-player-one-hra-zacina/prehled/). Prosíme žiakov, ktorí vyjadria záujem o dané podujatie, aby sa dostavili ku vchodu do jedálne od 16:10. O 16:30 sa tento vchod uzamyká. Bez evidovania prihlásenia žiak nebude mať možnosť zúčastniť sa na premietaní.

       

      Symbolický poplatok za toto podujatie je  (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si žiaci môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si sami zodpovedajú. 

       

      V prípade, ak ste sa nerozhodli pre samostatný odchod žiaka z podujatia, pre svoje deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Žiakov budeme púšťať po ročníkoch a triedach podľa poradia, len v prípade osobnej prítomnosti rodiča pri vchode do jedálne. 

      Tešíme sa na vás!


      Váš Školský parlament

     • Rodičovské združenia

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov na RZ, ktoré sa uskutočnia: 

      - pre 1. stupeň v pondelok 24.4.2023 od 17.00 do 17.45, 

      - pre 2. stupeň v utorok 25.4.2023 o 17.00 do 17.45. 

      Po skončení triedneho rodičovského združenia bude možnosť rýchlych konzultácií s učiteľmi od 17.45 do 18.30. V prípade záujmu o dlhšiu konzultáciu s konkrétnym učiteľom, je možné si dohodnúť individuálny termín cez Edupage. 

      Triedni učitelia zostanú vo svojich triedach, netriedni učitelia budú k dispozícii v zborovni. 

     • Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

      13. a 14. apríla 2023 
      v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch školy.

      Elektronické prihlasovanie bude spustené od 27.03.2023 do 12.04.2023.

      Po vyplnení a skontrolovaní (aj interpunkčné znamienka) elektronickej prihlášky je potrebné ju vytlačiť a podpísať obomi zákonnými zástupcami.

      Viac informácii:

      Oznam_Zápis_mesto

      Leták_prípravný_ročník

     • Oznam

     • Milí učitelia, žiaci a rodičia!  

      V súvislosti s realizáciou cieľov NP Podpora ochrany detí pred násilím sa štyria členovia Školského parlamentu v rámci našej školy zúčastnili stretnutia pod názvom “World cafe“  Participácia detí na príprave Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.10.2022 v príjemnom prostredí v Bratislave.

      Žiakom boli predstavené dokumenty, im zrozumiteľnou formou, a to: Dohovor o právach dieťaťa, Stratégia na ochranu detí pred násilím, Detstvo bez násilia pre všetky deti            (2023 – 2028). Tiež im bolo vysvetlené, ako to vyzerá v realite (pozitívne aj negatívne štatistiky).

      Následne sa so žiakmi diskutovalo v skupinách. Dávali návrhy a myšlienky na túto problematiku. Učili sa rešpektovať stanovené pravidlá, vzájomne sa počúvať, navzájom sa  rešpektovať a vyjadriť sa k danej téme.

      Kedykoľvek sa mohli žiaci počas stretnutia ponúknuť jedlom alebo pitím z čoho mali veľkú radosť. Každý jeden nich bol ocenený za účasť certifikátom.  

      Prikladám aj spätnú väzbu od zúčastnených žiakov:  

      Natália Gnojčáková 8.D: „Spoznala som lepšie niektoré svoje práva o ktorých som predtým nevedela. Bolo to kolektívne stretnutie žiakov z rôznych škôl. Všetci sme diskutovali a mohli vyjadriť svoj názor. Zapájali sme sa do rôznych zaujímavých aktivít. Vďaka tomu som spoznala aj nových ľudí. Som rada, že som tam bola.“

      Richard Gašparovič 8.D: „Bolo tam fajn, Dalo mi to do života veľa nových poznatkov, spoznal som lepšie svoje práva. Zoznámil som sa s novými ľuďmi a v mobile mi pribudli nové telefónne čísla J .“

      Mojmír Laštinec: 8.D: „Som rád, že som bol s kamarátmi, mimo školy J, na stretnutí, kde boli aj žiaci z iných škôl. Bolo tam super občerstvenie a tento výlet sa mi páčil.”  

      Michal Poľaško 9.A: „Na tejto akcii sa mi páčilo to, že som mohol komunikovať o dôležitých témach a aj o nich spolurozhodovať. Teší ma, že som tým mohol pomôcť dobrej veci. Nikdy som nič podobné nezažil a som za to vďačný. Už len to, že som bol v Bratislave a zažil tam v inom prostredí niečo nové a aj spoločná cesta vlakom späť boli pre mňa zážitkom.”

       

     • Oznam

     • Na stránke školy v časti "Straty a nálezy" nájdete zabudnuté veci. 

     • Celoklubová vedomostná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoklubová vedomostná súťaž.

      Dňa10.3.2023 sa deti tretích ročníkov zúčastnili Celoklubovej vedomostnej súťaže  ŠKD  "Koleso šťastia ".

      Šťastie najviac prialo 3.D triede, ktorá obsadila 1.miesto, 3.C získala 2.miesto a 3.B spolu s 3.A boli na 3.mieste s rovnakým počtom bodov. 

      Za účasť a výborné odpovede získali diplom a sladkú odmenu.

     • Filmový večer

     • Míli žiaci 1. stupňa a rodičia!

      Vo štvrtok, 09.03.2023, pre žiakov 1. stupňa pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 17:00 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať animovaný film s názvom Ron má chybu (bližšie informácie o filme nájdete tu: https://www.csfd.sk/film/558575-ron-ma-chybu/prehlad/). Prosíme rodičov, ktorí vyjadrili záujem o dané podujatie, aby svoje dieťa/deti priviezli ku vchodu do jedálne od 16:30. O 17:00 sa tento vchod uzamyká. Deti z ŠKD si prevezmeme od pani vychovávateliek.Symbolický poplatok za toto podujatie je 1 € (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si deti môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si samé zodpovedajú. Pre deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka (T9)

     • sa uskutoční

      v stredu  22.03.2023.

      Z uvedeného dôvodu  sa v daný deň žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka neučia

      a zároveň budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych učiteliek.
       

     • Večerná škola

     • Milí rodičia a učitelia, 

      chceme Vám dať do pozornosti ďalšiu večernú školu ktorej téma je : Bezpečnosť osobných údajov detí. Bude sa konať bezplatne online 23.02.23 od 17:30 do 18:30.

      Dostupnosť informácií všetkého druhu zažíva teraz najväčší rozmach, čo je skvelé, ale na druhej strane aj kyber-svet má svoju odvrátenú stránku. Každá informácia, napr. aj fotka, ktorú môže Vaše dieťa zdieľať na internete, má potenciál k zneužitiu alebo úniku. Je dôležité, aby deti pochopili, aké údaje a informácie je vhodné v tomto priestore zdieľať.

      Vašou lektorkou bude Mgr. Ing. Ivana Draškovič z Úradu na ochranu osobných údajov SR.

      Pripojiť sa môžete tu ➡️ https://us06web.zoom.us/j/88187687312

     • Oznam

     • Vážení rodičia,  

      dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku.  

      Preto je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne produkty došlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadení pridelených našej spoločnosti.

      I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny.  

      Do vyriešenia situácie znižujeme cenu mliečnych nedotovaných

      výrobkov v našich školských automatoch od 15.2.2023 nasledovne:

      • • Brejky biele mlieko 3,5% 250 ml na 0,40 EUR / ks

      • • Brejky biele mlieko bezlaktózové 3,5 % 250 ml na 0,50 EUR / ks

      Cena všetkých nedotovaných ochutených mliek ostáva 0,60 EUR / ks.  

      O aktuálnej situácií Vás budeme priebežne informovať.

                           Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.  

         Team školské mlieko

                           RAJO s.r.o.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie