• Kapelka

     • Dňa 9.januára 2024 nás cez veľkú prestávku obohatila svojou hrou a spevom školská skupina Kapelka. Zahrali a zaspievali nám ich repertoár vianočných a povianočných piesní. Potleskom a spevom ich podporovali všetky deti z prvého a druhého stupňa. Bolo to super. Kapelka sa teší na nových členov. Tî, čo sa chcú pridať môžu prísť v pondelky o 14:00 hodine do jedálne, kde sú skúšky. Všetci sa tešíme na ďalšie koncerty. 

      Vaša Kapelka

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že dňa 22.12.2023 (piatok) vyhlasuje  riaditeľské voľno z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti žiakov i pedagogických zamestnancov školy.  Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň. 

     • Mikuláš v škole

     • Dňa 6. decembra k nám do školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Vypočul si pekné pesničky i básničky, ktoré mu naši žiaci zaspievali a zarecitovali. Ako odmenu, že boli dobrí a poslúchali im podaroval mikulášske balíčky. Veríme, že nás navštívi aj o rok. Všetky fotografie budú prístupné na tomto odkaze a môžete si ich stiahnuť do 28.12.2023: 

      www.uschovna.cz/sk/zasilka/NOX7U2J567HKYNHJ-CL4

       

      Váš Školský parlament!

     • Oznam ŠJ

     • Vážení rodičia, stravníci

      oznamujeme Vám, že  odhlasovanie alebo prihlasovanie  obedov na posledné decembrové dni roku 2023 (19.12.2023-22.12.2023) bude možné iba do 18.12.2023 (pondelok) do 13:00 hod.cez EduPage.Po tomto termíne to už nebude možné.  Obedy, ktoré neodhlásite  si môžete  v prípade neprítomnosti žiaka, stravníka prevziať do obedára.Dôvodom je ukončenie a vyúčtovanie kalendárneho roku 2023.  

           Vaša Školská jedáleň

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci!  

       V piatok 15.12.2023 sa bude na našej škole konať posledný tematický piatok s názvom Retro piatok. Každý bude mať možnosť prísť do školy oblečený v retro oblečení podľa vlastného výberu. Je na vás, aké roky minulého storočia si zvolíte, dôležité je, aby ste sa obliekli vhodne a aby bolo možné rozoznať, že ide o retro štýl. V ďalšom týždni bude vyhodnotenie, ktorá trieda sa stala víťazom v rámci účasti počas tematických piatkov. Vopred ďakujeme za zapojenie sa a tešíme sa na vás. 

      Váš Školský parlament

     • Peter Gärtner prečítal kúsok z jeho knihy Depešáci

     • Dňa 4.12.2023 sa v Malokarpatskej knižnici v Pezinku konalo podujatie, ktoré viedol spisovateľ, scenárista a dramatik Peter Gärtner. Podujatia sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Fándlyho v Pezinku. Bol to výber žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorých baví tvorba príbehov a ich rozprávanie. Témou bol storytelling – umenie rozprávať príbehy. Prednáška sa zamerala na vysvetlenie základných mechanizmov, ako vznikajú príbehy vo všeobecnosti, ale tiež ako sa tvorí konštrukcia príbehu najmä v literatúre, divadle a filme. Na záver stretnutia nám Peter Gärtner prečítal kúsok z jeho knihy Depešáci.

     • Milí učitelia, žiaci a rodičia!

     • V mesiaci november sme v spolupráci s OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok (OZ POZP) organizovali zbierku pre opustené zvieratá v útulku. Účasť na zbierke bola vysoká, z čoho sa veľmi tešíme a za čo vám všetkým ďakujeme! Veríme, že týmto skutkom pomôžeme mnohým psíkom a mačičkám.  

      Váš Školský parlament

     • Oznam

     • Milí rodičia

      Srdečne vás pozývame na krásnu predvianočnú akciu.

      Kúpou akejkoľvek drobnosti na tejto akcii urobíte krajšie Vianoce nejakej rodine v núdzi z Pezinka. Sú to vlastne malé benefičné trhy. Na tieto trhy prispeli výrobkami pani vychovávateľky z ŠKD, pani učiteľka Výtvarného krúžku a školský Parlament v spolupráci s deťmi našej školy.

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci! 

      Pripomíname vám, že v piatok 1.12. sa bude na našej škole konať ďalší tematický piatok s názvom Tepláková pohodička. Každý bude mať možnosť prísť do školy vo svojom pohodlnom oblečení (tepláky, tepláková súprava). Vopred ďakujeme za zapojenie sa a tešíme sa na vás.

      Váš Školský parlament

    • Milí rodičia
     • Milí rodičia

     • Dovoľujem si Vás pozvať na ďalšiu hodinu online Večernej školy pre všetkých dospelých s témou Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí. Toto online podujatie sa bude konať dnes 30.11.2023 od 17:30 do 19:00 a je organizované Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. 

      Na večernej škole budete spolu hľadať odpovede na otázky ako sú:

      ·        Aké negatívne dôsledky má nadmerné internetovanie na fyzické a duševné zdravie detí?

      ·        Ktoré faktory vlastne prispievajú k nadmernému používaniu internetu?

      ·        Ako s týmto problém efektívne zápasiť?

      Príďte sa dozvedieť viac a podiskutovať o prevencii a podpore zdravého online správania, či už ste rodič alebo pedagóg.

      Lektor: Juraj Holdoš, docent psychológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

      Stačí sa pripojiť online na tomto linku: 

      https://us06web.zoom.us/j/89453127986

      Budeme sa tešiť na Vašu účasť!

      Petra Benčeková

      sociálna pedagogička

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci! 

      Pripomíname vám, že v piatok 24.11. sa na našej škole koná ďalší tematický piatok  s názvom Black and White. Každý bude mať možnosť prísť do školy oblečený v čierno-bielej farbe. Vopred ďakujeme za zapojenie sa a tešíme sa na vašu kreativitu.

      Váš Školský parlament

     • Exkurzia z biológie pre šiestakov

     • Aj tento rok sa v mesiaci október žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie z biológie, ktorá sa konala v Topoľčiankach. Navštívili sme okrem Zubrej obory aj Žrebčín v Topoľčiankach. Žiaci tak mali možnosť zblízka vidieť ako pôvodné druhy vo svojom prirodzenom prostredí, tak aj šľachtené druhy koní v žrebčíne. Aj z pohľadu žiakov bola exkurzia prínosná a obohatila vyučovanie za čo ďakujeme aj Rodičovskej rade.

     • Milí rodičia

     • Dovoľujem si Vás pozvať na ďalšiu hodinu online Večernej školy pre všetkých dospelých s témou Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo – Sprevádzanie detí svetom internetu. Toto online podujatie sa bude konať dnes 9.11.2023 od 17:30 do 19:00 a je organizované Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. 

      Link na pripojenie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/87362869805

      Na večernej škole budete spolu hľadať odpovede na otázky ako sú:

      • Ako si poradiť so závislosťou detí na digitálnych technológiách?
      • Na ktorých kľúčových premenných je postavené vedomé rodičovstvo?
      • Aké výchovné stratégie by mali vedomí rodičia ovládať ?
      • Ako nastaviť pravidlá používania digitálnych technológií čo najefektívnejšie?

      Lektor: Mgr. Michal Božík, psychológ a výskumník z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

      Budeme sa tešiť na Vašu účasť!

       

      S pozdravom,

      Mgr. Petra Benčeková

      Sociálny pedagóg

     • Zbierka pre opustené zvieratá

     • Školský parlament v spolupráci s OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok pripravil zbierku pre opustené zvieratá, ktorá bude v našej škole prebiehať od 9.11.(štvrtok) do 30.11.2023 (štvrtok). Zapojiť sa môže každý! Môžete darovať konzervy, staré deky, uteráky, osušky, hračky, granule, 120l vrecia na odpad, čistiace prostriedky, papierové a vlhčené utierky, gumené rukavice veľkosti M/L a ďalšie. Žiaci prvého stupňa svoje dary budú môcť odovzdávať svojim pani vychovávateľkám a žiaci druhého stupňa môžu svoje dary priniesť do dolného vestibulu veľkej budovy, kde bude na to vyhradená označená krabica. Vaše dary potešia mnoho psíkov a mačičiek bez domova.

      Vopred ďakujeme!

      Váš Školský parlament

     • Historicko-poznávací kurz 2023

     •             V dňoch 24.-26. októbra 2023 sa uskutočnil XVII. ročník Historicko-poznávacieho kurzu pre žiakov IX. ročníka. Zúčastnilo sa ho spolu 40 žiakov a traja pedagogickí pracovníci. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita k vzdelávaciemu plánu dejepisu a geografie ôsmeho a deviateho ročníka a je súčasťou Školského vzdelávacieho programu.

      Tento rok žiaci navštívili pamätnú izbu v obci Kľak, Pamätník SNP v Banskej Bystrici, kde mali možnosť spoznať i centrum mesta a jeho pamiatky. Rovnakú príležitosť mali i v Krakove, kde pod vedením sprievodkyne mohli spoznať historické námestie Krakova a hrad Wawel s Katedrálou Sv. Stanislava a Václava a starú židovskú štvrť Kazimierz. Tradičnou súčasťou kurzu býva prehliadka soľnej bane vo Wieličke.

      Ťažiskovou časťou programu bola prehliadka Múzea KL Auschwitz a Birkenau, ktorej cieľom je oboznámenie žiakov s temnou časťou histórie Európy i Slovenska.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie