• Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

      11. a 12. apríla 2024 

      v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch školy.

      Elektronické prihlasovanie bude spustené od 18.03.2024 do 10.04.2024.

      Po vyplnení a skontrolovaní (aj interpunkčné znamienka) elektronickej prihlášky je potrebné ju vytlačiť a podpísať obomi zákonnými zástupcami.

      Viac informácii:

      Zápis_2024

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

     • T9 - 2024

      ( informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

       

      Dňa 20. marca 2024 (v stredu) sa žiaci 9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

      Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50 do 11.50 hod.

      Žiaci so ŠVVP zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50 do 12.20 hod.

      Žiaci so ŠVVP zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50 do 12.50 hod.

      Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 9

      Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

     • Školský ples - foto a video

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!Dňa 09.02.2024 sa na našej škole konal Školský ples 2024. Žiaci II. stupňa mali možnosť zabaviť sa, potancovať si, dať si niečo chutné pod zub a vyhrať niektorú z cien v rámci tomboly. Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa spolupodieľali na uskutočnení daného podujatia prostredníctvom prípravy priestorov, organizácie, pohostenia, dozorov, či venovania sponzorských darov (vecné dary, občerstvenie, služby). Veríme, že ste si tento večer užili a strávili čas plný zábavy.

      Zároveň si môžete stiahnuť fotografie a videá zaznamenané počas plesu, a to otvorením priložených odkazov. Dané súbory si budete môcť stiahnuť do 29.02.2024.

      Školský ples 2024 - foto: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OHEPUZ8D7ELIFHU4-FGF

      Školský ples 2024 - video: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OH8CRR2F5HZAYS9R-LY3

      Váš Školský parlament 🙂

     • Školský ples

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!

      Zajtra (09.02.2024) sa na našej škole bude konať Školský ples pre žiakov 2. stupňa. Miesto konania bude v školskej jedálni, preto žiadame všetkých účastníkov, aby v daný deň prišli v čase od 17:30 hod. do 17:55 hod., vstup na ples bude cez vonkajšie dvere do jedálne. Zahájenie plesu bude o 18:00, a to slávnostným príhovorom vedenia našej školy a členom Školského parlamentu. Prosíme účastníkov o dodržanie dress code, teda slávnostné oblečenie adekvátne pre danú udalosť. Ukončenie Školského plesu bude o 22:00 hod. Zároveň prosíme rodičov žiakov, ktorí v rámci informovaného súhlasu označili, že dieťa odíde domov v sprievode rodiča, aby svoje dieťa počkali pri vonkajšom vstupe do jedálne (nie v aute!). Žiakov v danom prípade pustíme domov výhradne vtedy, ak bude rodič prítomný pri vstupe do jedálne. Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví. Ďakujeme, prajeme vám príjemnú zábavu a tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Milí žiaci!

     • Pripomíname vám, že sa dnes (29.01.2024) o 20:00 hod. spustí prihlasovanie na Školský ples 2024 prostredníctvom Edupage. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Vo štvrtok 01.02.2024 si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť lístky v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Školský ples

     • Milí žiaci! 

       Aj tento rok pre vás Školský parlament opäť pripravil školský ples, ktorý sa bude konať 09.02.2024 (v piatok) v priestoroch jedálne našej školy. Touto cestou vás na ples srdečne pozývame. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom Edupage. Prihlasovanie bude spustené 29.01.2024 (v pondelok) o 20:00 hod. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Ten následne rodič vypíše a žiak ho prinesie pri kúpe lístka. Lístky na ples si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť dňa 01.02.2024 (vo štvrtok) v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Cena jedného lístka je 8€ (v cene je zahrnuté občerstvenie, DJ, fotograf a iné). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Kapelka

     • Dňa 9.januára 2024 nás cez veľkú prestávku obohatila svojou hrou a spevom školská skupina Kapelka. Zahrali a zaspievali nám ich repertoár vianočných a povianočných piesní. Potleskom a spevom ich podporovali všetky deti z prvého a druhého stupňa. Bolo to super. Kapelka sa teší na nových členov. Tî, čo sa chcú pridať môžu prísť v pondelky o 14:00 hodine do jedálne, kde sú skúšky. Všetci sa tešíme na ďalšie koncerty. 

      Vaša Kapelka

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že dňa 22.12.2023 (piatok) vyhlasuje  riaditeľské voľno z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti žiakov i pedagogických zamestnancov školy.  Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň. 

     • Mikuláš v škole

     • Dňa 6. decembra k nám do školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Vypočul si pekné pesničky i básničky, ktoré mu naši žiaci zaspievali a zarecitovali. Ako odmenu, že boli dobrí a poslúchali im podaroval mikulášske balíčky. Veríme, že nás navštívi aj o rok. Všetky fotografie budú prístupné na tomto odkaze a môžete si ich stiahnuť do 28.12.2023: 

      www.uschovna.cz/sk/zasilka/NOX7U2J567HKYNHJ-CL4

       

      Váš Školský parlament!

     • Oznam ŠJ

     • Vážení rodičia, stravníci

      oznamujeme Vám, že  odhlasovanie alebo prihlasovanie  obedov na posledné decembrové dni roku 2023 (19.12.2023-22.12.2023) bude možné iba do 18.12.2023 (pondelok) do 13:00 hod.cez EduPage.Po tomto termíne to už nebude možné.  Obedy, ktoré neodhlásite  si môžete  v prípade neprítomnosti žiaka, stravníka prevziať do obedára.Dôvodom je ukončenie a vyúčtovanie kalendárneho roku 2023.  

           Vaša Školská jedáleň

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci!  

       V piatok 15.12.2023 sa bude na našej škole konať posledný tematický piatok s názvom Retro piatok. Každý bude mať možnosť prísť do školy oblečený v retro oblečení podľa vlastného výberu. Je na vás, aké roky minulého storočia si zvolíte, dôležité je, aby ste sa obliekli vhodne a aby bolo možné rozoznať, že ide o retro štýl. V ďalšom týždni bude vyhodnotenie, ktorá trieda sa stala víťazom v rámci účasti počas tematických piatkov. Vopred ďakujeme za zapojenie sa a tešíme sa na vás. 

      Váš Školský parlament

     • Peter Gärtner prečítal kúsok z jeho knihy Depešáci

     • Dňa 4.12.2023 sa v Malokarpatskej knižnici v Pezinku konalo podujatie, ktoré viedol spisovateľ, scenárista a dramatik Peter Gärtner. Podujatia sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Fándlyho v Pezinku. Bol to výber žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorých baví tvorba príbehov a ich rozprávanie. Témou bol storytelling – umenie rozprávať príbehy. Prednáška sa zamerala na vysvetlenie základných mechanizmov, ako vznikajú príbehy vo všeobecnosti, ale tiež ako sa tvorí konštrukcia príbehu najmä v literatúre, divadle a filme. Na záver stretnutia nám Peter Gärtner prečítal kúsok z jeho knihy Depešáci.

     • Milí učitelia, žiaci a rodičia!

     • V mesiaci november sme v spolupráci s OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok (OZ POZP) organizovali zbierku pre opustené zvieratá v útulku. Účasť na zbierke bola vysoká, z čoho sa veľmi tešíme a za čo vám všetkým ďakujeme! Veríme, že týmto skutkom pomôžeme mnohým psíkom a mačičkám.  

      Váš Školský parlament

     • Oznam

     • Milí rodičia

      Srdečne vás pozývame na krásnu predvianočnú akciu.

      Kúpou akejkoľvek drobnosti na tejto akcii urobíte krajšie Vianoce nejakej rodine v núdzi z Pezinka. Sú to vlastne malé benefičné trhy. Na tieto trhy prispeli výrobkami pani vychovávateľky z ŠKD, pani učiteľka Výtvarného krúžku a školský Parlament v spolupráci s deťmi našej školy.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie