• Návšteva Slovinského veľvyslanectva

     • Žiaci z tried 1.B, 2.A, 2.B, 2.C reprezentovali našu školu v literárno-výtvarnej súťaži „Včela“, kde získali krásne ocenenia a vďaka tomu mali možnosť navštíviť Slovinské veľvyslanectvo v Bratislave.
     • Pezinská olympiáda.

     • Dňa 14. júna 2018 sa Pezinskej športovej olympiády zúčastnili žiaci ZŠ Fándlyho, ZŠ Jána Kupeckého, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Štúrova z Modry.
     • Beseda s Jánom Volkom.

     • „Janko, vitaj medzi nami, zabehaj si s nami“ – týmito slovami privítali žiaci šprintéra Jána Volka a jeho trénerku Naďu Bendovú na podujatí „O pohár riaditeľky školy“, ktorú pre žiakov pripravili pani učiteľky Renáta Strapáčová a Viera Mikuličková.  
     • Výstava LEGO kociek

     • Dňa 26.6.2018 žiaci 2.A a 2.B navštívili výstavu LEGA.
     • Bublinková šou

     • Dňa 25.6.2018 strávili žiaci 1. a 2. ročníka príjemné dopoludnie so šašom.
     • Privítali sme úspešných gymnastov.

     • V piatok 22. júna 2018 sa na našej škole uskutočnilo stretnutie so známymi športovcami. Medzi nás prišiel gymnasta Slavomír Michňák a akrobat Ivan Vargovský.
     • PVK 2017/2018

     • Plavecký výcvik sa uskutočnil so žiakmi 6. ročníka v termálnom kúpalisku Vincov les pri Sládkovičove v dňoch 5.6., 6.6., 7.6., 8.6. a 11.6.2018.
     • Dopravné ihrisko - 1.ročník

     • Dňa 13.6. prvé ročníky navštívili Dopravné ihrisko. 
     • Deň detí v ŠKD

     • Deti svoj deň oslávili športovo - zábavnými súťažami, ktoré pre nich pripravili pani vychovávateľky.
     • TPK 2017/2018

     • V dňoch 4.- 8. júna 2018 sa uskutočnil XVII. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 45 žiakov 8. ročníka a 4 vedúci.
     • Oznam - Skrátené vyučovanie.

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od 13.6.2018 do 20.6.2018 bude vyučovanie skrátené z dôvodu dlhotrvajúceho počasia s vysokými teplotami. 
      Organizácia vyučovania:
      1. hod:   8.00 - 8.30 
      2. hod:   8.40 - 9.10
      3.hod:   9.30 - 10.00
      4. hod:   10.10 - 10.40
      5. hod:   10.50 - 11.20
      6. hod:   11.30 - 12.00

      Výdaj stravy v ŠJ je od 11.30 - 13.30. 
      Organizácia 
      ŠKD je bez zmeny.

      Ing. Monika Hlúšková
      riaditeľka školy

     • Plavecký výcvik - 1. ročník

     • Žiaci 1. ročníkov sa zúčastnili od 29.5. - 1.6. 2018  plaveckého výcviku v Pezinku.
     • Exkurzia Vodárenské múzeum

     • Siedmaci mali opäť možnosť v praxi si overiť vedomosti o kolobehu pitnej vody, zistiť, akým spôsobom sa získava, upravuje a dodáva do našich domácností pri návšteve Vodárenského múzea v Bratislave.
     • Exkurzia Donauen a Marchegg

     • Žiaci všetkých tried 5.ročníka sa zúčastnili exkurzie do rakúskeho lužného lesa Donaueun, kde mali možnosť vidieť a spoznať v prirodzenom prostredí veľa druhov vodných bezstavovcov aj stavovcov. 
     • Oznam ŠJ - odhlasovanie zo stravy

     • Odhlásiť stravu na posledné dni školského roku sa bude dať do 26.6.2018. Od 27.6.2018 sa odhlasovať už nedá z dôvodu vyúčtovania školského roku.
     • Krajské kolo v atletike žiakov ZŠ

     • V pondelok 4.6. sa konalo na Mladej Garde v Bratislave krajské kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ.
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev