• Sladký život

          • Milí rodičia, učitelia a žiaci, 
            vyjadrujeme  veľkú vďaku všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do charitatívnej tržnice Sladký život, ktorá prebiehala v piatok 25.5.2018. Ďakujeme tým, ktorí prispeli koláčikom, tým, ktorí si koláčik kúpili, prispeli finančne a žiakom, ktorí tržnicu pripravovali a koláčiky predávali.
          • Výsledky OK v atletike žiačok ZŠ

          • Dňa 18.5.2018 sa konalo okresné kolo v atletike žiakov na ZŠ Kupeckého v Pezinku.
          • Rozvrh pre 8. ročník počas TPK

          • Žiaci 8. ročníka, ktorí sa nezúčastnia TPK, majú náhradný rozvrh.
          • Výsledky celoslovenského testovania deviatakov

          • Výsledky tohtoročného testovania deviatakov  nás veľmi potešili

          • Oznam - riaditeľské voľno

          • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že
            dňa 15.06.2018 ( piatok )
            v y h l a s u j e riaditeľské voľno
            .
            Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň.

            Ing. Monika Hlúšková
            riaditeľka školy
          • Historicko - geografická exkurzia

          • Dňa mája 2018 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili tradičnej historicko -geografickej exkurzie, ktorá ich tento rok zaviedla do Maďarska, konkrétne do Ostrihomu a Višegrádu.
          • Exkurzia do VIDA centra v Brne

          • V stredu 16.5.2018 sme so žiakmi 7.ročníka opäť absolvovali exkurziu do VIDA centra v Brne, kde sme mali pripravené naozaj praktické laboratórne práce. 
          • Kurz Poznaj svoje hlavné mesto

          • V dňoch 15. až 17. mája 2018 sa uskutočnil kurz “Poznaj svoje hlavné mesto“, ktorý je každoročnou doplnkovou aktivitou pre žiakov piateho ročníka. Tento rok sa ho zúčastnilo 88 žiakov a šesť učiteliek. Cieľom kurzu je sprostredkovanie informácií o Bratislave, ktoré deti zúročia pri prehliadke vytypovaných lokalít.
          • Výtvarno - literárna súťaž

          • Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave a Lektorát slovinského jazyka a kultúry na Katedre slovanských filológii na Univerzite Komenského v spolupráci so Združením SLO/SLO a inými partnermi vyhlásilo výtvarno–literárnu súťaž s názvom „Včela je živočích slnka a vzduchu, jej bzukot je piesňou leta“.

          • Čokoládová tretra

          • Dňa 16. 05. 2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili atletickej súťaže v behu. Krajské kolo súťaže „Čokoládová tretra“ sa konala v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí.
          • Zmena stravného od júna 2018

          • Podklady a viac informácií o zmene výšky stravného nájdete TU.
          • Oznam pre žiakov 9. ročníka

          • Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje, že
            v dňoch 14.5.2018 a 17.5.2018
            (kedy prebiehajú prijímacie konania na stredné školy)
            majú už prijatí žiaci vyučovacie voľno.
    • Kontakty

      • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
      • sekretariat@zsfandlyho.sk
      • 033 / 641 22 53
      • Fándlyho 11 90201 Pezinok
      • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
      • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
      • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
      • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
      • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
      • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
      • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev