• Oznam školskej jedálne

     • Z dôvodu nedostatku personálu kuchyne sme boli nútený prispôsobiť jedálny lístok – dať ľahšie jedlá , do odvolania.

       

      Za pochopenie ďakujeme

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Do Rady školy boli zvolení zástupcovia rodičov:

      1. Mgr. Andrea Mozolová

      2. Mgr. Martin Procházka

      3. Bc. Michaela Zedníčková

      4. Mgr. Roman Lukáč

       

      Ďakujeme všetkým kandidátom za ochotu angažovať sa pre našu školu.

      Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa zúčastnili v mandátovej a volebnej komisii.

       

     • OZNAM O PODMIENKACH VSTUPU DO ŠKOLY

     • OZNAM O PODMIENKACH VSTUPU DO ŠKOLY
      Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR a pokynov RÚVZ vstup cudzím osobám – teda aj rodičom, je do priestorov školy možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (tlačivo pri vstupných dverách).
      Na osobnú komunikáciu s konkrétnym učiteľom alebo vedením školy využite  „dištančný spôsob komunikácie“ – písomne, maily a podobne. Osobný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti. Tlacivo_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​

     • Prihlasovanie na Krúžky

     • Dobrý deň milí rodičia,

      aj v tomto školskom roku 2020/2021 budú môcť Vaše deti navštevovať, na základe Vzdelávacích poukazov, Krúžky, ktoré ponúka naša škola. 

      Prihlasovanie na krúžky v tomto školskom roku prebieha po novom, cez našu stránku Edupage v čase od 17.09.2020 19:00 hod. - do 23.09.2020 14.00 hod.:

      V prvom kole, do 23.09.2020, je možné sa prihlásiť "iba" na 1 z ponúkaných krúžkov (pre žiakov 9. ročníkov na 3 krúžky, z toho Cvičenia z MAT a Cvičenia zo SJL, ako príprava na Testovanie 9) na základe odovzdaného vzdelávacieho poukazu.V druhom kole, v prípade že zostanú voľné miesta, bude možné sa prihlásiť aj na druhý krúžok bez vzdelávacieho poukazu.

      Bez odovzdania vzdelávacieho poukazu škole, nebude možné navštevovať ani jeden z ponúkaných krúžkov.

      Vzdelávacie poukazy Vám budú odovzdané na rodičovských združeniach triednymi učiteľmi Vašich detí, prípadne priamo žiakom v nasledujúcich dňoch.

      Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie (jeden krúžok) pre jedného žiaka školy.Hodnota vzdelávacieho poukazu na školský rok 2020/2021 predstavuje pre školu sumu 32,- Eur, ale iba v prípade odovzdania poukazu škole do 23.09.2020.

      Vzdelávací poukaz je potrebné podpísať zákonným zástupcom modrým perom (nie gumovacím) a následne odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 23.09.2020, inak si ho škola nemôže uplatniť a tým ani otvoriť daný krúžok.

      Ďakujeme

      Vedenie Základnej školy Fándlyho 11 902 01  Pezinok

      Kruzky_2020_2021_web.pdf​​​​​​​

     • Organizácia vyučovania v termíne od 16.9.2020 do 30.9.2020

     • Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a  odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR (link) organizujeme vyučovanie nasledovne:

      1.-4. ročník

      • ranná činnosť ŠKD v tomto termíne nebude v prevádzke
      • nástup žiakov v čase od 7,30 do 7,50 hod. priamo do tried
      • vyučovací proces podľa upraveného rozvrhu končí 4. vyučovacou hodinou 
      • obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod.
      • činnosť ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod.

      5.-9. ročník          

      • nástup žiakov v čase od 7,45 do 8,00 hod. priamo do tried
      • vyučovací proces ide podľa rozvrhu s úpravami podľa danej situácie
      • žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
      • obed sa vydáva do 14,00 hod.

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • vstup do školy bez sprievodu rodičov
      • vstup do školy v rúšku (plus jedno náhradné)
      • dezinfekcia rúk pri vstupe do školy
      • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev