• Objednaj si oblečenie našej školy

     •  

      Vážení rodičia, žiaci, učitelia,

      radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

      Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/zsfandlyho/

       

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 15.2.2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

      Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

     • Trenéri v škole

     • Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

      Tréneri v škole 

      V školskom roku 2021/22 sa naša škola zapojila do projektu „Tréneri v škole“. Žiaci sa na tieto hodiny  tešia. Hodina je pre nich obohatením nielen po stránke cvičenia ale hlavne rozmanitosťou pomôcok (športového náčinia).  

     • Koncom novembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

     • V kategórii 1A sa umiestnili títo žiaci: 

      1. miesto: Victoria Gabriela Gažda zo 7.A
      2. miesto:  Adam Danko zo 7.B
      3. miesto:  Peter Babjak zo 7.C

      V kategórii 1B:

      1.  miesto: Patrik Blatnický z 8.D
      2. miesto:  Matej Blatnický z 8.D
      3. miesto:  Matej Modrovský z 9.A

      Výherci prvých miest postúpili 13.1.2022 do okresného kola a opäť úspešne reprezentovali našu školu. Patrik Blatnický z 8.D sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola a Victoria Gažda zo 7.A obsadila 2.miesto a stala sa úspešnou riešiteľmi. 

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Oznam - krúžok anglického jazyka

     • Krúžok anglického jazyka s naším lektorom sa rozbieha už od utorka 18.1.2022. Kvôli prerušeniu krúžkovej činnosti prichádza k posunu naplánovaných cyklov. Cyklus prebiehajúci v prvom polroku je kvôli prerušeniu v decembri predĺžený do konca februára.  Cyklus naplánovaný na druhý polrok začína v marci.

     • Organizácia vyučovania v termíne od 10.1.2022

     • Od pondelka 10. januára 2022 nastupujú žiaci 1. aj 2. stupňa na prezenčné vzdelávanie.

       

      1. - 4. ročník

      • ranná činnosť ŠKD od 6,00 hod. (od 6,00 hod. v malej budove, od 6,30 hod. aj v hlavnej budove školy)

      • nástup žiakov v čase od 7,30 do 7,55 hod. priamo do tried

      • vyučovací proces podľa rozvrhu hodín
      • obed sa vydáva v čase od 11,30 do 14,00 hod.
      • činnosť ŠKD je v prevádzke do 17,30 hod.

      5. - 9. ročník

      • nástup žiakov v čase od 7,30 do 7,55 hod. priamo do tried

      • vyučovací proces podľa rozvrhu hodín

      • obed sa vydáva do 14,00 hod.

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • v interiéri školy povinné rúško pre všetkých žiakov školy (plus jedno náhradné)

      • dezinfekcia rúk pri vstupe do školy

      • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (cez Edupage) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

      • ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa)

       

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie