• Pomoc pre Ukrajinu v našom meste

     • Vážení rodičia,

      Ak by ste chceli pomôcť a podporiť rodiny z Ukrajiny, ktoré prišli do nášho mesta z dôvodu vojny na Ukrajine, môžete tak urobiť aj finančným príspevkom na transparentný účet mesta.

      Ďakujeme za Vašu podporu.

       

      Transparentný účet na pomoc Ukrajine

      https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9109000000005161245466Finančná pomoc pre Ukrajinu je vo forme zbierky na transparentný účet mesta Pezinok:SK91 0900 0000 0051 6124 5466, VS: 103, správa pre príjemcu: Ukrajina

     • Zbierka pre Ukrajinu

     • Milí učitelia a žiaci!

       

      V posledných dňoch ste zachytili nepriaznivú situáciu na Ukrajine, ktorá zapríčinila, že mnohí ľudia boli nútení opustiť svoj domov a nájsť si svoje dočasné útočisko tu, na Slovensku. Práve preto sa naša škola rozhodla zapojiť do zbierky, ktorú organizuje Nadácia INTEGRA pre pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

       

      Máte možnosť sa zapojiť do zbierky napečením koláčov, ktoré žiaci Školského parlamentu budú predávať počas všetkých prestávok v pondelok (21.03). Zapojiť sa môže každý žiak či učiteľ. Potešíme sa z každého koláčika, aj z bezlepkového či bezlaktózového. V prípade napečenia koláča, prosíme, označte plech alebo podnos menom a triedou žiaka a názvom koláča. Cena za jeden kus bude 0,50 €, kto bude chcieť, môže prispieť vyššou sumou. Koláče môžete začať nosiť od 07:30 hod. do dolného vestibulu veľkej budovy, kde bude prebiehať predaj. Koláče sa budú predávať aj v malej budove školy. 

       

      Veríme, že sa nás zapojí čo najviac a zbierka pomôže mnohým ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

       

      Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

       

      Váš Školský parlament

     • OZNAM

     • Milí žiaci 2. stupňa a učitelia!

      Radi by sme Vám pripomenuli oznam z minulého týždňa týkajúci sa zberu kníh. Vyzbierané knihy budú súčasťou našej spoločnej školskej Oddychovej zóny, v rámci ktorej si počas prestávok budete môcť prečítať kúsok z knihy, ktorá vás zaujme.

      Chceme vás preto poprosiť o zapojenie sa do zbierky kníh. Knihy môžete nosiť do školy celý tento týždeň od pondelka 14.3. do piatka 18.3 a môžete ich vložiť do pripravenej krabice v dolnom vestibule. Prineste také knihy, ktoré máte už prečítané a s ktorými sa radi podelíte s ostatnými žiakmi. Prosíme, aby boli knihy v dobrom stave, slušné a určené pre 2. stupeň.

      Veríme, že Oddychová zóna bude slúžiť nám všetkým a strávime v nej príjemné prestávky.

      Ďakujeme za vašu ochotu zapojiť sa do zbierky kníh.

      Váš Školský parlament