• Úspech našich žiakov na Majstrovstvách SR dorasteniek a dorastencov v jude.

     • V sobotu, t.j. 26. 10. 2019 sa konali v Michalovciach 

      „Majstrovstvá SR dorasteniek a dorastencov v jude“.

      Majstrami Slovenskej republiky za rok 2019 sa stali aj žiaci ZŠ Fándlyho v Pezinku:

      Jozef Tománek (v kategórii do 45 kg),

      Matej Klobučník (v kategórii do 50 kg) a Silvia Tománková (v kategórii do 57 kg) - absolventka našej školy.

      Striebro za tento rok získala:

      Lenka Tománková (v kategórii do 57 kg).

      Bronzovú priečku obsadil náš absolvent:

      Samuel Háger (do 55 kg).

       

      Všetkým víťazom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu!

       

     • Historicko - poznávací kurz 2019

     • V dňoch 22.-24. októbra 2019 sa uskutočnil XIV. ročník Historicko - poznávacieho kurzu pre žiakov IX. ročníka. Zúčastnilo sa ho spolu 49 žiakov a traja pedagogickí pracovníci. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita k vzdelávaciemu plánu dejepisu a geografie ôsmeho a deviateho ročníka a je súčasťou Školského vzdelávacieho programu.

      Tento rok žiaci navštívili pamätnú izby obci Kľak, Park ušľachtilých duší vo Zvolene, Pamätník SNP v Banskej Bystrici, kde mali možnosť spoznať i centrum mesta a jeho historické pamiatky. Rovnakú príležitosť mali i v Krakove, kde pod vedením sprievodkyne mohli spoznať historické centrum Krakova a hrad Wawel s Katedrálou Sv. Stanislava a Václava. Spoznávaniu perly Malopoľského vojvodstva predchádzala prehliadka Múzea Krakova, ktoré je situované v objekte bývalej továrne na smaltovaný riad Schindler Faktory, ktoré sa nachádza v židovskej štvrti Kazimierz. Tradičným bodom kurzu je prehliadka soľnej bane vo Wieličke.

      Ťažiskovou časťou programu je návšteva Múzea KL Auschwitz a Birkenau, ktorej cieľom je oboznámenie žiakov s temnou časťou histórie Európy i Slovenska.

      Fotoreport TU :

     • Návšteva knižnice - 6. oddelenie ŠKD

     • Dňa 24.10.2019 sa deti z 2.B zúčastnili zámeny kníh v knižnici, kde deti pani knihovníčka oboznámila s knihou Malý princ a prečítala im aj 10. kapitolu. Niektoré deti knihu poznali, tak sa zapojili aj do diskusie.Foto

     • Európsky týždeň športu 2019

     • Vážení športoví priatelia,

      aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2019. 

      Váš záujem o šport nás nesmierne teší a veľmi si vážime Vašu spoluprácu.

      Táto iniciatíva bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Veríme, že ju podporíte, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

     • Šarkaniáda - ŠKD

     • Dňa 16.10.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD - Šarkaniáda na školskom dvore. Deti predviedli svoju šikovnosť pri púšťaní šarkanov a o chvíľu sa nebo zaplnilo rôznymi farbami. Foto:

     • Beseda

     • Dňa 26. septembra v škole bola beseda s pánom Petrom Pavlacom so slovenským dramaturgom a dramatikom absolventom našej školy. Porozprával žiakom o svojej profesii a odpovedal žiakom na zvedavé otázky. Foto:

     • Exkurzie do Trnavy

     • Dňa 1. a 2. októbra sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie do Trnavy. Spoznávali pamätihodnosti mesta prostredníctvom povestí. Prehliadku mesta sme začali pri radnici. Navštívili Baziliku sv. Mikuláša, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Malú synagógu a Mestskú vežu. Spoločne sme vylúštili erb Trnavy. Foto:

     • Oznam

     • Z príležitosti osláv 60. výročia otvorenia našej školy bude organizácia dňa 23.10.2019 nasledovne:

      • vyučovanie: 4 vyučovacie hodiny (do 11,40)
      • obed: od 10,45 do 12,30
      • ŠKD: prevádzka do 13,00
     • Oznam

     • Dňa 16. 09. 2019 sme so žiakmi navštívili Schaubmarov mlyn. Počas metodického dňa pozvánka „Do divočiny“ sa žiaci oboznámili zo zákonitosťami prírody a prezreli si výstavu súčasného umenia. Foto

     • Oznam

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sme pre žiakov 1. stupňa usporiadali v dňoch 24. – 26. septembra 2019 štafetové hry. Žiaci si navzájom zmerali sily a športové výkony atletických disciplínach. Foto

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • sekretariat@zsfandlyho.sk
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie