• Milí rodičia

     • dovoľujeme si Vám preposlať informáciu a zároveň Vás pozvať na online podujatie Nástroje rodičovskej kontroly. Spoločné hľadanie bezpečnej cesty online priestorom“, ktoré sa bude konať 25.4.2024; 17:30 – 19:00.

      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/83136917386

      Lektorovať budú Viktória Norisová a Michal Hradický z Rady pre mediálne služby.

      Obsah: 

      Potrebujeme deťom regulovať obsah? V interaktívnej prednáške lektori ukážu ako efektívne využívať nástroje rodičovskej kontroly pre konkrétne platformy ako napr. Netflix a YouTube. Okrem praktických tipov ponúknu návrhy, ako do celého procesu zapojiť dieťa. Zámerom lektorov je poukázať na hodnoty dôvery a komunikácie, aby rodičia spolu s deťmi vytvorili bezpečnejšie online prostredie v súlade s ich hodnotami.

     • DEŇ NARCISOV 2024

     • 18.apríla 2024 sa uskutočnil 28. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka sa po trinásty krát zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. I väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.

                  18. apríla mohol pomôcť každý...

      Tak znelo heslo Dňa narcisov. Zbierky sa zúčastnilo 40 súčasných a 11 bývalých žiakov našej školy, ktorí aktívne v priebehu pár hodín vyzbierali sumu:  

      4144,75 eur

               Najúspešnejšia skupina vyzbierala sumu 667,65 eur. Viac ako 600 eur vyzbierala tiež ďalšia skupina. Jedna skupina získala pre zbierku sumu nad 500 eur. Ostatné skupiny sa pohybovali medzi sumou 495 až 216 eur. Priemerná vyzbieraná suma je v histórii účasti našej školy najvyššia.

              Ďakujeme!

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       

      Na stiahnutie:

      vyhlasenie_Panelkar_24.pdf

       

     • Milí rodičia a priatelia školy,

     • chceli by sme Vás informovať o akcii pod názvom REVOLUTION TRAIN (alebo Protidrogový vlak). Vlak bude odstavený na železničnej stanici v Pezinku dňa 23. a 24. apríla pre verejnosť v časoch od 17:10, 17:30, 17:50 a 18:10. Viac organizačných informácií nájdete v priloženom letáku. Aj tento rok sa tejto akcie zúčastnia v rámci prevencie aj žiaci siedmych ročníkov našej školy. 

      Stručné informácie o programe nájdete tu: https://www.revolutiontrain.cz/v2/

      Ide o preventívny program prevencie kriminality v súvislosti s užívaním návykových látok. Prebieha v 6 vagónoch vlaku. Vo vnútorných priestoroch sú 4 kinosály a 8 interaktívnych miestností, v ktorých sa odohráva príbeh podľa skutočnej udalosti.

      Príbeh je o tom, aké ľahké je prepadnúť závislosti a kriminalite s ňou spojenej a aké ťažké je sa jej zbaviť. Hlavným cieľom je zapôsobiť na mladých a inšpirovať ich k pozitívnym životným voľbám a spoločenskej zodpovednosti. Odradiť ich od experimentovania s legálnymi a nelegálnymi návykovými látkami, tj. cigarety, alkohol , drogy, poprípade oddialiť vekovú hranicu prvého užívania. Celým programom Vás bude sprevádzať vyškolený lektor.  

      Vstupné je 9 EUR za osobu. Aj Mesto Pezinok poskytlo finančné prostriedky na túto preventívnu akciu.

     • Výsledky školských kôl biologickej olympiády

     • V mesiacoch január a marec sa na našej škole uskutočnili školské kolá biologickej olympiády pre žiakov 6. až 9. ročníka.

      V teoreticko-praktickej časti sa v staršej kategórii 8. - 9. ročníka umiestnili títo žiaci:

      1. miesto – Ema Majerová z 8.A
      2. miesto – Gregor Zvarík z 9.C
      3. miesto – Laura Leporis z 9.B

       

       V mladšej kategórii 6. - 7. ročníka sa umiestnili títo žiaci:

                1. miesto – Sofia Kremlerová zo 7.A

                2. miesto – Rebeka Sameková zo 7.A

                3. miesto – Liliana Polláková zo 7.A

      Do projektovej časti olympiády sa tento rok zapojila Natália Pastoreková z 8.A, ktorá obsadila 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme všetkým výhercom, ale aj ostatným úspešným riešiteľom a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

     • Otextujme našu ŠKOLSKÚ HYMNU

     • Vedenie školy spolu s kapelou ZŠ Fándlyho vyhlasujú súťaž o najlepší text rodiacej sa školskej hymny.

      Zapojiť sa môže každý žiak našej školy, ktorý zloží 2-3 strofy k hudbe skladby Lady in Black od skupiny Uriah Heep. Texty treba zaslať pani učiteľke Letzovej na adresu alena.letzova@zsfandlyho.sk najneskôr do 15. mája 2024. V predmete mailu treba uviesť heslo Školská hymna, autora textu a triedu, ktorú žiak navštevuje (príklad: Školská hymna, Jozef Mrkvička, 7. C).

      Víťaza čaká vecná odmena, ale predovšetkým bezkonkurenčný pocit z autorstva textu školskej hymny ZŠ Fándlyho. Milí textári, do toho! V prípade potreby podrobnejších informácií sa obráťte na pani učiteľku Letzovú.

      text: Gabriela Fialová

      foto: Canva

    • Milí žiaci 1. stupňa a rodičia!
     • Milí žiaci 1. stupňa a rodičia!

     • Po Veľkonočných prázdninách v stredu (3.4.2024) sa uskutoční filmový večer pre žiakov 1. stupňa. Dané podujatie sa bude konať v čase od 16:30 do 18:15 v priestoroch jedálne našej školy. Budeme premietať film Leo, o ktorom si môžete prečítať bližšie informácie na tomto odkaze: https://www.csfd.sk/film/932052-leo/prehlad/.

      Počet účastníkov daného podujatia je obmedzený na 100 žiakov. Prihlasovanie na podujatie bude spustené v utorok 2.4.2024 v čase od 14:00 do 18:00 prostredníctvom Edupage, kde budete môcť potvrdiť účasť dieťaťa a spôsob odchodu dieťaťa domov (sám/v sprievode rodiča). V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné, čo znamená, že sa zamedzí možnosť potvrdenia účasti na filmovom večeri.

      Cena za podujatie je 1 euro, ktorú žiak zaplatí pri vstupe. V prípade, že rodič zaznačí vyzdvihnutie dieťaťa, prosíme Vás, aby ste svoje dieťa počkali pri vstupe do jedálne (nie v aute!). Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví.

      Ďakujeme a tešíme sa na vašu účasť!

      Váš Školský parlament

     • Milí rodičia a zamestnanci !

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok

      Vás srdečne pozýva na  „ JARNÚ BRIGÁDU“  

      KEDY?   13.4.2024  o 9,00 hod.              

      KDE?      Areál školy

      Čo si priniesť?  - pracovný odev- elán- dobrú náladu

      Spolu zvládneme viac !   

      Ďakujeme !

     • Školský ples - foto a video

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!Dňa 09.02.2024 sa na našej škole konal Školský ples 2024. Žiaci II. stupňa mali možnosť zabaviť sa, potancovať si, dať si niečo chutné pod zub a vyhrať niektorú z cien v rámci tomboly. Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa spolupodieľali na uskutočnení daného podujatia prostredníctvom prípravy priestorov, organizácie, pohostenia, dozorov, či venovania sponzorských darov (vecné dary, občerstvenie, služby). Veríme, že ste si tento večer užili a strávili čas plný zábavy.

      Zároveň si môžete stiahnuť fotografie a videá zaznamenané počas plesu, a to otvorením priložených odkazov. Dané súbory si budete môcť stiahnuť do 29.02.2024.

      Školský ples 2024 - foto: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OHEPUZ8D7ELIFHU4-FGF

      Školský ples 2024 - video: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OH8CRR2F5HZAYS9R-LY3

      Váš Školský parlament 🙂

     • Školský ples

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!

      Zajtra (09.02.2024) sa na našej škole bude konať Školský ples pre žiakov 2. stupňa. Miesto konania bude v školskej jedálni, preto žiadame všetkých účastníkov, aby v daný deň prišli v čase od 17:30 hod. do 17:55 hod., vstup na ples bude cez vonkajšie dvere do jedálne. Zahájenie plesu bude o 18:00, a to slávnostným príhovorom vedenia našej školy a členom Školského parlamentu. Prosíme účastníkov o dodržanie dress code, teda slávnostné oblečenie adekvátne pre danú udalosť. Ukončenie Školského plesu bude o 22:00 hod. Zároveň prosíme rodičov žiakov, ktorí v rámci informovaného súhlasu označili, že dieťa odíde domov v sprievode rodiča, aby svoje dieťa počkali pri vonkajšom vstupe do jedálne (nie v aute!). Žiakov v danom prípade pustíme domov výhradne vtedy, ak bude rodič prítomný pri vstupe do jedálne. Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví. Ďakujeme, prajeme vám príjemnú zábavu a tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Milí žiaci!

     • Pripomíname vám, že sa dnes (29.01.2024) o 20:00 hod. spustí prihlasovanie na Školský ples 2024 prostredníctvom Edupage. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Vo štvrtok 01.02.2024 si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť lístky v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Školský ples

     • Milí žiaci! 

       Aj tento rok pre vás Školský parlament opäť pripravil školský ples, ktorý sa bude konať 09.02.2024 (v piatok) v priestoroch jedálne našej školy. Touto cestou vás na ples srdečne pozývame. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom Edupage. Prihlasovanie bude spustené 29.01.2024 (v pondelok) o 20:00 hod. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Ten následne rodič vypíše a žiak ho prinesie pri kúpe lístka. Lístky na ples si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť dňa 01.02.2024 (vo štvrtok) v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Cena jedného lístka je 8€ (v cene je zahrnuté občerstvenie, DJ, fotograf a iné). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Kapelka

     • Dňa 9.januára 2024 nás cez veľkú prestávku obohatila svojou hrou a spevom školská skupina Kapelka. Zahrali a zaspievali nám ich repertoár vianočných a povianočných piesní. Potleskom a spevom ich podporovali všetky deti z prvého a druhého stupňa. Bolo to super. Kapelka sa teší na nových členov. Tî, čo sa chcú pridať môžu prísť v pondelky o 14:00 hodine do jedálne, kde sú skúšky. Všetci sa tešíme na ďalšie koncerty. 

      Vaša Kapelka

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že dňa 22.12.2023 (piatok) vyhlasuje  riaditeľské voľno z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti žiakov i pedagogických zamestnancov školy.  Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň. 

     • Mikuláš v škole

     • Dňa 6. decembra k nám do školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Vypočul si pekné pesničky i básničky, ktoré mu naši žiaci zaspievali a zarecitovali. Ako odmenu, že boli dobrí a poslúchali im podaroval mikulášske balíčky. Veríme, že nás navštívi aj o rok. Všetky fotografie budú prístupné na tomto odkaze a môžete si ich stiahnuť do 28.12.2023: 

      www.uschovna.cz/sk/zasilka/NOX7U2J567HKYNHJ-CL4

       

      Váš Školský parlament!

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie