• Seminárny deň

     • Milí žiaci 2. stupňa!  

       

      Školský parlament vám s radosťou oznamuje, že sa vo štvrtok 22.06.2023 na našej škole uskutoční Seminárny deň, na ktorý vás srdečne pozývame! Namiesto vyučovania sa každý z vás zúčastní troch rôznych workshopov podľa vlastného výberu.  

      Už zajtra v piatok (16.06.2023) o 16:00 hod. spustíme prihlasovanie cez Edupage, ktoré bude trvať do pondelka (19.06.2023) do 21:00 hod. Ak sa nikam neprihlásite a budete prítomní v škole, Školský parlament vás zaradí k jednotlivým workshopom podľa ich obsadenosti. Máte na výber z 26 workshopov.  

      Počas Seminárneho dňa každý žiak 2. stupňa absolvuje 3 bloky. Na každý blok sa prihlasujete zvlášť. V rámci každého bloku sa zúčastníte vami vybraného workshopu, a to nasledovne:  

      blok bude prebiehať od 8:00 do 9:00  

      blok bude prebiehať od 9:30 do 10:30  

      blok bude prebiehať od 11:00 do 12:00  

      Veríme, že vás jednotlivé workshopy zaujmú a že si Seminárny deň užijete.  

      Váš Školský parlament!

     • Biologická exkurzia Donau Auen

     • V dňoch 31.5. a 8.6. sme  s našimi piatakmi navštívili centrum národného parku Donau Auen v mestečku Orth an der Donau v Rakúsku. Spoznávali sme prírodu dunajských luhov a získali množstvo zaujímavých informácií. Na ďalšej zastávke v meste Marchegg sme mali možnosť pozorovať najväčšiu kolóniu bocianov v strednej Európe.  

     • Schloss Hof exkurzia

     • V dňoch 25. a 26. mája 2023 sa naši siedmaci a ôsmaci zúčastnili jazykovo - poznávacej exkurzie do rakúskeho zámku Schloss Hof, kde v minulosti žili a pôsobili významné osobnosti Rakúsko- Uhorská, Mária Terézia, princ Eduard a.i. Sprevádzali nás erudovaní sprievodcovia s výbornym výkladom. Všetkým sa nám veľmi páčilo. 

     • Gymnastický 4-boj – krajské kolo

     • Vo štvrtok 18. mája sa 6 dievčat a 4 chlapci našej školy zúčastnili krajského kola v gymnastickom štvorboji Základných škôl na ZŠ Tupolevova v Bratislave.

      Dievčatá a aj chlapci pretekali v takejto súťaži prvý krát. Dievčatám 2.-4. ročník sa podarilo obsadiť 1. miesto v súťaži družstiev, a tým si zabezpečili postup na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konajú 13. júna v Šamoríne.

      Chlapci v rovnakej kategórii získali 3. miesto.

       

      V kategórii dievčat našu školu reprezentovali:

      Karolína Číková 2.D

      Ela Ďurovičová 4.D

      Emily Lima 3.D

      Nela Matyšáková 4.B

      Lara Piršel 3.B

      Tereza Strapáková 3.C

      Emily Lima v súťaži jednotlivcov, spomedzi 25 dievčat, získala 1. miesto, Ela Ďurovičová 3. a Karolína Číková 5. a Terezka Strapáková 6. miesto.

       

      V kategórii chlapcov súťažili:

      Rodan Hujbert 4.B

      Krišpín Libant 2.A

      Eliáš Pícha 4.D

      Matúš Sulan 3.D

      V jednotlivcoch z 15 súťažiacich sa z našich chlapcov najlepšie umiestnil Krišpín Libant, a to na 6. mieste, na 7. Rodan Hujbert, na 8. Matúš Sulan a na 11. Eliáš Pícha.

       

      Všetkým dievčatám a chlapcom blahoželáme a dievčatám držíme palce v super finále na M SR, ktoré sa konajú 13.-14.6.2023 v Šamoríne!

     • Filmový večer

     • Míli žiaci 7., 8. a 9. ročníka a rodičia!

      V stredu, 17.05.2023, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 17:00 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať film s názvom Splnený sen (bližšie informácie o filme nájdete tu: (https://www.csfd.cz/film/256652-zrozeni-sampiona/prehled/). 

      Prosíme žiakov, ktorí vyjadria záujem o dané podujatie, aby sa dostavili ku vchodu do jedálne od 16:40. O 17:00 sa tento vchod uzamyká a začína sa premietanie filmu. Bez evidovania prihlásenia žiak nebude mať možnosť zúčastniť sa na premietaní.

      Symbolický poplatok za toto podujatie je 1 € (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si žiaci môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si sami zodpovedajú. 

      V prípade, ak ste sa nerozhodli pre samostatný odchod žiaka z podujatia, pre svoje deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Žiakov budeme púšťať po ročníkoch a triedach podľa poradia, len v prípade osobnej prítomnosti rodiča pri vchode do jedálne. Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Oznam

     • Milí rodičia a kolegovia, 

      vrelo Vás pozývame na zajtrajšiu online večernú školu. Kde Vám lektorka Mgr. Lucia Košťálová, školská psychologička a vedúca Asociácie školskej psychológie vysvetlí, čo je emocionálne rizikový spravodajský obsah a ako vyzerá emocionálny svet mladého človeka. Predstaví generáciu Z a jej vzťah k digitálnym technológiám. Objasní, čo sa deje so psychikou mladého človeka zasiahnutého tragickou informáciou (stres, záťažová situácia a krízová situácia).  

      Odpovie na otázky:
      - čo môžeme urobiť v domácom prostredí?
      - čo môžeme urobiť v školskom prostredí?
      - čo môže urobiť sám mladý človek, ktorý je zasiahnutý daným obsahom a čo môže urobiť pre kamaráta/spolužiaka?
      Napokon sa bude venovať úlohe médií v informovaní o tragickom obsahu s detskými a adolescentnými obeťami.

      Pripojiť sa môžete cez link: 
      https://us06web.zoom.us/j/86512071987

     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • V mesiacoch január a marec sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády pre žiakov 6. až 9. ročníka. V teoreticko-praktickej časti sa v staršej kategórii 8. - 9. ročníka na 1. mieste umiestnil Juraj Hӧnsch z 9.B, na 2. mieste Barbora Magulová z 9.B a na 3. mieste Vanesa Gonglíková tiež z 9.B. V mladšej kategórii 6. - 7. ročníka skončila na 1. mieste Sofia Kremlerová zo 6.A, na 2. mieste Ema Majerová zo 7.A a na 3.mieste Silvia Pošová zo 6.B.

      Do okresného kola postúpili prví dvaja súťažiaci z každej kategórie. Juraj Hӧnsch sa opäť umiestnil na krásnom 1. mieste a ostatní súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Ema Grilliová z 8.A súťažila v projektovej časti olympiády a získala taktiež krásne 1. miesto. Obaja žiaci našu školu úspešne reprezentovali aj na krajskom kole v Bratislave.

      Z mladšej kategórie sa v okresnom kole Sofia Kremlerová umiestnila na 3. mieste a Ema Majerová sa stala úspešnou riešiteľkou. V projektovej časti Natália Pastoreková zo 7.A obsadila 1. miesto a Karolína Košťálová zo 7.A 2. miesto.

      Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

     • Oznam

     • V dňoch 5. až 9. júna 2023 sa uskutoční 20. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu,  ktorého sa zúčastnia žiaci ôsmeho ročníka. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho činnosť je organizovaná v rovinách poznávacej a turistickej.

      Poznávacia časť je zameraná na poznávanie vybraného regiónu, ktorý leží na pomedzí piatich národných parkov a je v ňom i výrazná koncentrácia kultúrnych a historických pamiatok.

      Turistická časť sa orientuje na oboznámenie žiakov so základnými pravidlami turizmu (odhad vlastných síl, orientácia na mape, orientácia podľa značiek, správanie sa v prírode a v chránenom území a pod.). Bližšie informácie o kurze tu :TPK

     • Súťaž "O pohár riaditeľky školy"

     • Dňa 18.4.2023 sa v areáli našej školy uskutočnil atletický štvorboj O pohár riaditeľky školy. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60m, skok do diaľky, hod vortexom a beh na 800 metrov.

      Súťaže sa zúčastnilo 111 žiakov 2.stupňa.

       

      Výsledky: 5. - 6. ročník (mladší žiaci)

      dievčatá:

      1. miesto BAROŠOVÁ Nela(6.D) 109 bodov

      2. miesto ADAMČÍKOVÁ Kristína (6.D) 100 bodov

      3. miesto STANKOVIČ Laura (6.A) 75 bodov

       

      chlapci:

      1. miesto MESÁROŠ Martin (6.A) 161 bodov

      2. miesto BUČURIČ Lukáš (6.C) 118 bodov

      3. miesto ŠIPOŠ Michal (6.C) 104 bodov

       

      Najlepšia trieda: 6.D 446 bodov

       

      Výsledky: 7. - 9. ročník (starší žiaci)

      dievčatá:

      1. miesto MÉSZÁROSOVÁ Nela (8.A) 166 bodov

      2. miesto DUGOVIČOVÁ Laura (8.B) 162 bodov

      3. miesto RAJNOCH Zuzana (7.A) 157 bodov

       

      chlapci:

      1. miesto MACKOVČIN Timotej (9.A) 242 bodov

      2. miesto LIBANT Benjamín (8.A) 241 bodov

      3. miesto STRNISKO Dávid (8.A) 224 bodov

       

      Najlepšia trieda: 8.A 1024 bodov

       

      Najlepšia športovkyňa na škole: MÉSZÁROSOVÁ Nela (8.A)

       

      Najlepší športovec na škole: MACKOVČIN Timotej (9.A)

       

      Putovný pohár riaditeľky školy získala 8.A trieda.

     • Deň narcisov 2023

     • 20.apríla 2023 sa uskutočnil 27. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka so po dvanásty raz zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. I väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.

                  20. apríla mohol pomôcť každý...

                  Tak znel headline Dňa narcisov. 50 súčasných, ale i bývalých žiakov našej školy, ktorí sa zbierky zúčastnili aktívne, v priebehu pár hodín vyzbierali sumu :

      3 764,07

                Najúspešnejšia skupina vyzbierala sumu 573,80 eura. Viac ako 500 eur vyzbierali spolu tri skupiny, ostatných sedem skupín sa pohybovalo medzu 409 až 116 eurami. Priemerná vyzbieraná suma je v histórii účasti našej školy tretia najvyššia.

     • Filmový večer - ZMENA!

     • Milí žiaci 5. a 6. ročníka a rodičia,

      z dôvodu absencie a choroby koordinátorov Školského parlamentu sa Filmový večer pre 5. a 6. ročníky presúva na budúci týždeň v stredu 26.4.2023 (všetky pokyny a časový harmonogram sa nemenia, iba deň).Vopred ďakujeme za pochopenie.

      Váš Školský parlament!

     • Filmový večer

     • Míli žiaci 5. a 6. ročníka a rodičia!

       

      V stredu, 19.04.2023, pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 16:30 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať film s názvom Ready player one (bližšie informácie o filme nájdete tu: 

      https://www.csfd.cz/film/410534-ready-player-one-hra-zacina/prehled/). Prosíme žiakov, ktorí vyjadria záujem o dané podujatie, aby sa dostavili ku vchodu do jedálne od 16:10. O 16:30 sa tento vchod uzamyká. Bez evidovania prihlásenia žiak nebude mať možnosť zúčastniť sa na premietaní.

       

      Symbolický poplatok za toto podujatie je  (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si žiaci môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si sami zodpovedajú. 

       

      V prípade, ak ste sa nerozhodli pre samostatný odchod žiaka z podujatia, pre svoje deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Žiakov budeme púšťať po ročníkoch a triedach podľa poradia, len v prípade osobnej prítomnosti rodiča pri vchode do jedálne. 

      Tešíme sa na vás!


      Váš Školský parlament

     • Rodičovské združenia

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov na RZ, ktoré sa uskutočnia: 

      - pre 1. stupeň v pondelok 24.4.2023 od 17.00 do 17.45, 

      - pre 2. stupeň v utorok 25.4.2023 o 17.00 do 17.45. 

      Po skončení triedneho rodičovského združenia bude možnosť rýchlych konzultácií s učiteľmi od 17.45 do 18.30. V prípade záujmu o dlhšiu konzultáciu s konkrétnym učiteľom, je možné si dohodnúť individuálny termín cez Edupage. 

      Triedni učitelia zostanú vo svojich triedach, netriedni učitelia budú k dispozícii v zborovni. 

     • Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

      13. a 14. apríla 2023 
      v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch školy.

      Elektronické prihlasovanie bude spustené od 27.03.2023 do 12.04.2023.

      Po vyplnení a skontrolovaní (aj interpunkčné znamienka) elektronickej prihlášky je potrebné ju vytlačiť a podpísať obomi zákonnými zástupcami.

      Viac informácii:

      Oznam_Zápis_mesto

      Leták_prípravný_ročník

     • Oznam

     • Milí učitelia, žiaci a rodičia!  

      V súvislosti s realizáciou cieľov NP Podpora ochrany detí pred násilím sa štyria členovia Školského parlamentu v rámci našej školy zúčastnili stretnutia pod názvom “World cafe“  Participácia detí na príprave Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.10.2022 v príjemnom prostredí v Bratislave.

      Žiakom boli predstavené dokumenty, im zrozumiteľnou formou, a to: Dohovor o právach dieťaťa, Stratégia na ochranu detí pred násilím, Detstvo bez násilia pre všetky deti            (2023 – 2028). Tiež im bolo vysvetlené, ako to vyzerá v realite (pozitívne aj negatívne štatistiky).

      Následne sa so žiakmi diskutovalo v skupinách. Dávali návrhy a myšlienky na túto problematiku. Učili sa rešpektovať stanovené pravidlá, vzájomne sa počúvať, navzájom sa  rešpektovať a vyjadriť sa k danej téme.

      Kedykoľvek sa mohli žiaci počas stretnutia ponúknuť jedlom alebo pitím z čoho mali veľkú radosť. Každý jeden nich bol ocenený za účasť certifikátom.  

      Prikladám aj spätnú väzbu od zúčastnených žiakov:  

      Natália Gnojčáková 8.D: „Spoznala som lepšie niektoré svoje práva o ktorých som predtým nevedela. Bolo to kolektívne stretnutie žiakov z rôznych škôl. Všetci sme diskutovali a mohli vyjadriť svoj názor. Zapájali sme sa do rôznych zaujímavých aktivít. Vďaka tomu som spoznala aj nových ľudí. Som rada, že som tam bola.“

      Richard Gašparovič 8.D: „Bolo tam fajn, Dalo mi to do života veľa nových poznatkov, spoznal som lepšie svoje práva. Zoznámil som sa s novými ľuďmi a v mobile mi pribudli nové telefónne čísla J .“

      Mojmír Laštinec: 8.D: „Som rád, že som bol s kamarátmi, mimo školy J, na stretnutí, kde boli aj žiaci z iných škôl. Bolo tam super občerstvenie a tento výlet sa mi páčil.”  

      Michal Poľaško 9.A: „Na tejto akcii sa mi páčilo to, že som mohol komunikovať o dôležitých témach a aj o nich spolurozhodovať. Teší ma, že som tým mohol pomôcť dobrej veci. Nikdy som nič podobné nezažil a som za to vďačný. Už len to, že som bol v Bratislave a zažil tam v inom prostredí niečo nové a aj spoločná cesta vlakom späť boli pre mňa zážitkom.”

       

     • Oznam

     • Na stránke školy v časti "Straty a nálezy" nájdete zabudnuté veci. 

     • Celoklubová vedomostná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoklubová vedomostná súťaž.

      Dňa10.3.2023 sa deti tretích ročníkov zúčastnili Celoklubovej vedomostnej súťaže  ŠKD  "Koleso šťastia ".

      Šťastie najviac prialo 3.D triede, ktorá obsadila 1.miesto, 3.C získala 2.miesto a 3.B spolu s 3.A boli na 3.mieste s rovnakým počtom bodov. 

      Za účasť a výborné odpovede získali diplom a sladkú odmenu.

     • Filmový večer

     • Míli žiaci 1. stupňa a rodičia!

      Vo štvrtok, 09.03.2023, pre žiakov 1. stupňa pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 17:00 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať animovaný film s názvom Ron má chybu (bližšie informácie o filme nájdete tu: https://www.csfd.sk/film/558575-ron-ma-chybu/prehlad/). Prosíme rodičov, ktorí vyjadrili záujem o dané podujatie, aby svoje dieťa/deti priviezli ku vchodu do jedálne od 16:30. O 17:00 sa tento vchod uzamyká. Deti z ŠKD si prevezmeme od pani vychovávateliek.Symbolický poplatok za toto podujatie je 1 € (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si deti môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si samé zodpovedajú. Pre deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka (T9)

     • sa uskutoční

      v stredu  22.03.2023.

      Z uvedeného dôvodu  sa v daný deň žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka neučia

      a zároveň budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych učiteliek.
       

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie