• Kde nájdem svoj workshop?

     •  

      1. Na kus reči s poľovníkom a jeho psíkom – Malý altánok
      2. Inžinierske dobrodružstvo: Zábava s robotikou – Trieda 5.B
      3. Prírodná kozmetika a jej pozitívne účinky – Trieda 6.A
      4. S pilotom okolo sveta – Trieda 7.D
      5. Dopravný policajt ako si ho ešte nezažil/-a – Multimediálna miestnosť
      6. Eko aktivity (p. Špulerová) – Trieda 8.B
      7. Zatancuj si Hip-hop – Telocvičňa
      8. Centrum objatia: Ako nájsť skutočné šťastie a maľovanie Mandál – Trieda 8.D
      9. TV spravodajstvo Markíza s p. Šprochovou – Trieda 5.D
      10. Lukostrelecký klub ELÁN - Lukostreľba – Antuka na zadnom ihrisku
      11. Aj ty v IT: Martin Rajnoch – Trieda 7.B
      12. Kanekalon – zapletanie vrkočov – Trieda 6.B
      13. Taverna di Manu: Upeč si pravú taliansku pizzu – Kuchynka
      14. Človek 2.0: Workout / Kalistenika – Workoutové ihrisko
      15. Samuel Takáč: Zo života hokejistu – Trieda 8.C
      16. Som človek vzpriamený: Zdravý pohyb s fyzioterapeutkou (LEN 2. a 3. BLOK!) – Cvičebňa
      17. Natália Horváthová: Tanec ako životný štýl – Trieda 9.B
      18. Canisterapia: Práca s vodiacim psom – Altánok pri 1. stupni
      19. SHMÚ: Čo ešte neviete o počasí a kvalite ovzdušia – Trieda 6.C
      20. Háčkovanie pre pokročilých (LEN 1. BLOK!) – Trieda 7.A
     • Rodičia, viete, kde sú vaše deti?

     • Vážení rodičia,

      Mesto Pezinok v spolupráci s Mestskou políciou Pezinok pripravilo osvetový (edukatívny) článok určený rodičom.

      V článku sú uvedené aj odkazy na rôzne zákony či VZN (Mesta Pezinok) týkajúce sa verejného poriadku alebo iných tém spomenutých v článku.

      Odkaz na edukatívny článok 

     • Milí žiaci 2. stupňa!

     • Školský parlament vám s radosťou oznamuje, že sa vo štvrtok 20.06.2024 na našej škole uskutoční Seminárny deň, na ktorý vás srdečne pozývame! Namiesto vyučovania sa každý z vás zúčastní troch rôznych workshopov podľa vlastného výberu.  

      Už zajtra vo štvrtok (13.06.2024) o 16:00 hod. spustíme prihlasovanie cez Edupage, ktoré bude trvať do nedele (16.06.2024) do 21:00 hod. Ak sa nikam neprihlásite a budete prítomní v škole, Školský parlament vás zaradí k jednotlivým workshopom podľa ich obsadenosti. Máte na výber z 20 workshopov.  

      Počas Seminárneho dňa každý žiak 2. stupňa absolvuje 3 bloky. Na každý blok sa prihlasujete zvlášť. V rámci každého bloku sa zúčastníte vami vybraného workshopu, a to nasledovne:  

      blok bude prebiehať od 8:00 do 9:00  

      blok bude prebiehať od 9:30 do 10:30  

      blok bude prebiehať od 11:00 do 12:00  

      Veríme, že vás jednotlivé workshopy zaujmú a že si Seminárny deň užijete.  

      Váš Školský parlament!

     • Vážení rodičia, stravníci,

     •    Oznamujeme Vám že, do 24.6.2024 (pondelok) do 10:00 hod. máte poslednú možnosť

         na odhlasovanie alebo prihlasovanie obedov cez Edupage na posledné dni školského roku

         2023/2024 t.j. 25.6.2024 - 28.6.2024.  

         Po tomto termíne  to už nebude možné, systém bude zablokovaný.

         Obedy, ktoré neodhlásite si môžete v prípade neprítomnosti žiaka, stravníka prevziať do obedára.

         Dôvodom je  ukončenie a vyúčtovanie školského roku 2023/2024

       

          Vaša školská jedáleň

     • Vážení rodičia

     • Chceme Vám dať do pozornosti novelu školského zákona, platnú od 1. 6. 2024.

      Článok III 120/2024

      V § 144 odsek 10 až 13:

      (10)

      Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      (11)

      Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 10 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní alebo súhrnne počas mesiaca viac ako 10 vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

      (12)

      Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 14 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní alebo súhrnne počas mesiaca viac ako 14 vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

      (13)

      Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti, najmä pri opakovanej neprítomnosti; to platí aj ak ide o ospravedlňovanie podľa odseku 11 alebo odseku 12.

     • Poznaj svoje hlavné mesto

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznaj svoje hlavné mesto.

      V dňoch 21. – 23.5.2024 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili kurzu Poznaj svoje hlavné mesto. Počas troch dní navštívili najvýznamnejšie dominanty Bratislavy – Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Mestské múzeum Bratislavy, Dopravné múzeum, Slavín, Zoo, Sandberg a Devínsky hrad. Počasie nám prialo, program sme teda naplnili do bodky. Deti odchádzali síce unavené, ale spokojné a obohatené o nové vedomosti a zážitky.

     • Zámok Schloss Hof

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zámok Schloss Hof.

      Dňa 22. a 30. mája 2024 sme so siedmimi ročníkmi navštívili krásny rakúsky zámok Schloss Hof. Po prechádzke krásnou slovenskou a rakúskou krajinou sme absolvovali prednášku čiastočne v anglickom jazyku, ktorá sa nám veľmi páčila. Bolo to krásne miesto s originálnou zoologickou záhradou, sysľami, somárik mi , koníkmi...tiež s nádhernými prírodnými labyrintami a záhradami.

     • Milí rodičia, učitelia a podporný tím,

     • dovoľujem si Vám preposlať informáciu a zároveň Vás pozvať  na online podujatie Ako vieme byť podporní pre dnešných mladých ľudí? Podpora spolupráce rodičov, pedagógov a školských psychológov“, ktoré sa bude konať 30.5.2024; 17:30 – 19:00.

      O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://www.facebook.com/events/429277213070985/

      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/85305753945

      Lektorovať bude Mag. phil. Marta Marošová, vedúca krízových intervenčných tímov IPčko, psychologička.

      Obsah: 

      Efektívna spolupráca školy a rodičov postavená na vzájomnom rešpekte a konštruktívnej komunikácii je dôležitá. Najmä pre žiakov a študentov, ktorí majú ťažkosti v škole s učením, rešpektovaním pravidiel, začleňovaním sa do kolektívu, či žiakov trpiacimi rôznymi ťažkosťami. S akými ťažkosťami a výzvami sa aktuálne stretávajú mladí ľudia (pocity osamotenia, úzkosti, tlak na výkon, úzkosti, panické ataky, symptómy depresie a i.)? Prečo sa to vlastne deje? Ako vieme byť súčinní a podporní pre našu mládež a zároveň udržať hranice.

     • Okresné kolo Slávika Slovenska

     • Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska sa konalo 16. mája v Dome kultúry v Pezinku. Naši žiaci veľmi pekne a statočne reprezentovali školu interpretáciou ľudových piesní. Úroveň však pozdvihli nielen súťažiaci, ale aj účinkujúci sprievodným kultúrnym programom. I medzi nimi hrali a spievali aj žiaci z našej školy. Všetkým patrí obdiv a pochvala za nádherný ľudový prejav.

      Súťažiaca Bianka Šilharová z 3.C nás reprezentovala v 1. kategórii.

      Amélia Galánková zo 6.D získala v 2. kategórii čestné uznanie.

      Richard Gašparovič z 9.D sa umiestnil v 3. kategórii na 1. mieste a postupuje našu školu a celý okres reprezentovať do krajského kola Slávika Slovenska.

      Blahoželáme!

     • Slávik Slovenska

     • 10. a 11. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.Zúčastnilo sa ho vyše 60 detí v troch kategóriách.

      V jednotlivých kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

      1. kategória (1.-3. ročník)

      1. miesto: Bianka Šilhárová (3.C)

      2. miesto: Miško Puškár (2. D)

      3. miesto: Emka Maliarčíková (3.A), Janko Dulaj (2.A)

       

      2. kategória (4.-6. ročník)

      1. miesto Amélia Galánková (6.D)

      2. miesto: Adam Jurčík (5.B)

      3. miesto: Lucia Kublniaková (6.A), Tomáš Topor (5.B)

       

      3. kategória (7.-9. ročník)

      1. miesto: Richard Gašparovič (9.D)

      2.miesto: Emília Dekánková (8.B)

      3. miesto: Silvia Pošová (7.B), Laura Krištofová (7.C)

       

      Víťazom gratulujeme a pani učiteľkám J. Liščákovej, R. Guštafíkovej, A. Letzovej a E. Maslíkovej ďakujeme za prekrásne chvíle naplnené spevom. :-)

     • Čokoládová tretra

     • Dňa 30.4.2024 sa naši žiaci zúčastnili atletickej súťaže Čokoládová tretra v Bratislave. Súťažilo 16 žiakov v disciplínach. Beh na 200m celkovo sa súťaže zúčastnili 154 dievčat a 154 chlapcov.

      dievčatá:

      v 16. rozbehu 1. Karolína Viktorová

      v 17. rozbehu 1. Melánia Buday

      chlapci:

      v 16. rozbehu 1. Jakub Mesároš

                             2. Adrián Madara

                             3. Richard Polkoráb

       

      Beh na 300m celkovo sa súťaže zúčastnili 172 dievčat a 158 chlapcov

      dievčatá:

      v 11. rozbehu 1. Anežka Dudíková

      chlapci:

      v 11. rozbehu 3. Matej Nosáľ

       

      Na finále do Košíc nám postúpili dvaja žiaci z celkového

      1. miesta Jakub Mesároš a z 8. miesta Adrián Madara

       

      Žiakom blahoželáme

      Dominika Polkorábová a Renáta Strapáčová

     • Biologická exkurzia Donau Auen

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická exkurzia Donau Auen.

      V dňoch 29.4. a 10.5. sme sa opäť s našimi piatakmi vydali navštívili centrum národného parku Donau Auen v mestečku Orth an der Donau v Rakúsku. Spoznávali sme prírodu dunajských luhov a aj vďaka skvelým sprievodcom sme získali množstvo zaujímavých informácií. Videli sme štyri prezentačné miestnosti s interaktívnymi rekvizitami o Dunaji a na Zámockom ostrove sme obdivovali podvodný svet s pôvodnými dunajskými druhmi rýb, terárium s korytnačkami, hadmi, bocianie hniezdo a mnoho iného. No a ani tento rok sme nezabudli navštíviť najväčšiu kolóniu bocianov v strednej Európe v Marcheggu. Všetkým sa nám veľmi páčilo.

     • Exkurzia VIDA! science centrum v Brne 

     • V dňoch 19.4. a 26.4. sme mali možnosť ísť s našimi siedmakmi do zábavného vedeckého parku VIDA! science v Brne. Žiaci mohli pochopiť mnohé vedecké poznatky na 180 hravých exponátoch, pozrieť si science show plnú pokusov a zažiť výučbový program Srdce na dlani, pri ktorom si mali možnosť uvedomiť ako srdce funguje a z akých častí sa skladá. Tešíme sa z pozitívnych žiackych ohlasov a veríme že sa nám podarí zorganizovať túto exkurziu aj na budúce. 

     • Milí rodičia

     • dovoľujeme si Vám preposlať informáciu a zároveň Vás pozvať na online podujatie Nástroje rodičovskej kontroly. Spoločné hľadanie bezpečnej cesty online priestorom“, ktoré sa bude konať 25.4.2024; 17:30 – 19:00.

      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/83136917386

      Lektorovať budú Viktória Norisová a Michal Hradický z Rady pre mediálne služby.

      Obsah: 

      Potrebujeme deťom regulovať obsah? V interaktívnej prednáške lektori ukážu ako efektívne využívať nástroje rodičovskej kontroly pre konkrétne platformy ako napr. Netflix a YouTube. Okrem praktických tipov ponúknu návrhy, ako do celého procesu zapojiť dieťa. Zámerom lektorov je poukázať na hodnoty dôvery a komunikácie, aby rodičia spolu s deťmi vytvorili bezpečnejšie online prostredie v súlade s ich hodnotami.

     • DEŇ NARCISOV 2024

     • 18.apríla 2024 sa uskutočnil 28. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka sa po trinásty krát zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. I väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.

                  18. apríla mohol pomôcť každý...

      Tak znelo heslo Dňa narcisov. Zbierky sa zúčastnilo 40 súčasných a 11 bývalých žiakov našej školy, ktorí aktívne v priebehu pár hodín vyzbierali sumu:  

      4144,75 eur

               Najúspešnejšia skupina vyzbierala sumu 667,65 eur. Viac ako 600 eur vyzbierala tiež ďalšia skupina. Jedna skupina získala pre zbierku sumu nad 500 eur. Ostatné skupiny sa pohybovali medzi sumou 495 až 216 eur. Priemerná vyzbieraná suma je v histórii účasti našej školy najvyššia.

              Ďakujeme!

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       

      Na stiahnutie:

      vyhlasenie_Panelkar_24.pdf

       

     • Milí rodičia a priatelia školy,

     • chceli by sme Vás informovať o akcii pod názvom REVOLUTION TRAIN (alebo Protidrogový vlak). Vlak bude odstavený na železničnej stanici v Pezinku dňa 23. a 24. apríla pre verejnosť v časoch od 17:10, 17:30, 17:50 a 18:10. Viac organizačných informácií nájdete v priloženom letáku. Aj tento rok sa tejto akcie zúčastnia v rámci prevencie aj žiaci siedmych ročníkov našej školy. 

      Stručné informácie o programe nájdete tu: https://www.revolutiontrain.cz/v2/

      Ide o preventívny program prevencie kriminality v súvislosti s užívaním návykových látok. Prebieha v 6 vagónoch vlaku. Vo vnútorných priestoroch sú 4 kinosály a 8 interaktívnych miestností, v ktorých sa odohráva príbeh podľa skutočnej udalosti.

      Príbeh je o tom, aké ľahké je prepadnúť závislosti a kriminalite s ňou spojenej a aké ťažké je sa jej zbaviť. Hlavným cieľom je zapôsobiť na mladých a inšpirovať ich k pozitívnym životným voľbám a spoločenskej zodpovednosti. Odradiť ich od experimentovania s legálnymi a nelegálnymi návykovými látkami, tj. cigarety, alkohol , drogy, poprípade oddialiť vekovú hranicu prvého užívania. Celým programom Vás bude sprevádzať vyškolený lektor.  

      Vstupné je 9 EUR za osobu. Aj Mesto Pezinok poskytlo finančné prostriedky na túto preventívnu akciu.

     • Výsledky školských kôl biologickej olympiády

     • V mesiacoch január a marec sa na našej škole uskutočnili školské kolá biologickej olympiády pre žiakov 6. až 9. ročníka.

      V teoreticko-praktickej časti sa v staršej kategórii 8. - 9. ročníka umiestnili títo žiaci:

      1. miesto – Ema Majerová z 8.A
      2. miesto – Gregor Zvarík z 9.C
      3. miesto – Laura Leporis z 9.B

       

       V mladšej kategórii 6. - 7. ročníka sa umiestnili títo žiaci:

                1. miesto – Sofia Kremlerová zo 7.A

                2. miesto – Rebeka Sameková zo 7.A

                3. miesto – Liliana Polláková zo 7.A

      Do projektovej časti olympiády sa tento rok zapojila Natália Pastoreková z 8.A, ktorá obsadila 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme všetkým výhercom, ale aj ostatným úspešným riešiteľom a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

     • Otextujme našu ŠKOLSKÚ HYMNU

     • Vedenie školy spolu s kapelou ZŠ Fándlyho vyhlasujú súťaž o najlepší text rodiacej sa školskej hymny.

      Zapojiť sa môže každý žiak našej školy, ktorý zloží 2-3 strofy k hudbe skladby Lady in Black od skupiny Uriah Heep. Texty treba zaslať pani učiteľke Letzovej na adresu alena.letzova@zsfandlyho.sk najneskôr do 15. mája 2024. V predmete mailu treba uviesť heslo Školská hymna, autora textu a triedu, ktorú žiak navštevuje (príklad: Školská hymna, Jozef Mrkvička, 7. C).

      Víťaza čaká vecná odmena, ale predovšetkým bezkonkurenčný pocit z autorstva textu školskej hymny ZŠ Fándlyho. Milí textári, do toho! V prípade potreby podrobnejších informácií sa obráťte na pani učiteľku Letzovú.

      text: Gabriela Fialová

      foto: Canva

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie